Sezgin Tanrıkulu adalar pazarlığını Meclis gündemine taşıdı

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu "Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun Bozcaada ile Gökçeada arasındaki Yeniköy Limanı karşısında konuşlanan Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası'nı satın almak için girişimlerde bulunduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
"Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında 17 Aralık 2013 tarihinde saat 11:17'de gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun "Bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız için 'bir kısmını al sende dursun. Projeler geldikçe oradan kullanırsın' diye verelim mi diyoruz? Böylelikle azaltıp geri kalanı da başka bir yere taşıyacağız" sözleri dikkate alındığında.

Bu bağlamda,
1- Görüşmelerde adı belirtilen Mehmet Gür ile Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kurdukları ortak iş nedir?
2- Telefon görüşmesinde ismi geçen Mehmet Gür'ün, aynı zamanda elektrik üretimi alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra konvansiyonel enerji ile petrol, doğalgaz ve kayagazı yatırımları da bulunan Ortadoğu Enerji A.Ş. ile ayrıca MM Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. Geliştirme ve İnşaat A.Ş.unvanlı şirketlerin ortağı olduğu iddiası doğru mudur?
3- Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun Ortadoğu Enerji A.Ş. ve MM Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. Geliştirme ve İnşaat A.Ş.unvanlı şirketlerde gizli hissedar olduğu iddiası doğru mudur?
4- Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun Bozcaada ile Gökçeada arasındaki Yeniköy Limanı karşısında konuşlanan Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası'nı satın almak için girişimlerde bulunduğu iddiası doğru mudur?
5- Bozcaada ile Gökçeada arasındaki Yeniköy Limanı karşısında konuşlanan Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası'nın 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla sahipleri kimlerdir?
6- Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası satılmış veya kiralanmışsa ne kadar bedellerle hangi kişi ve şirketlere hangi tarihlerde satılmış veya kiralanmıştır?
7- Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası, Turizm İmar ve Yapılaşma İmar değişiklikleri yapıldıysa imar değişiklikleri hangi tarihlerde yapılmıştır?
8- 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası'nın Turizm İmar ve Yapılaşma İmar durumları nedir?"

    Cumartesi, 01 Mart 2014 11:31

Bağlantılı Konular