Faruk Loğoğlu Ahmet Davutoğlu'na OAC ile ilişkileri sordu

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, OAC ile ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlamasını istediği bir önerge verdi.

TBMM Başkanlığına verilen konuya ilişkin önerge şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
O. Faruk Loğoğlu
Adana Milletvekili

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) bir iç savaş yaşanmaktadır. Ülkede güvenliği sağlamak amacıyla bulunan çoğunluğu Afrika Birliği askerlerinden oluşan yaklaşık 7 bin kişilik uluslararası gücün sayısı artırılmak istenmektedir. Bu kapsamda, OAC'ye asker göndermeye hazırlanan Avrupa Birliği'nin Şubat'ın ikinci haftasında Türk Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek Türkiye’nin OAC için kurulacak misyona katkı sağlamasını istediği basında yer almıştır. Söz konusu mektuba ek olarak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AB'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Yüksek Komiseri Catherine Ashton ile yaptığı telefon görüşmesinde "OAC’de özellikle Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için yapılacak çalışmalara katkı yapmaya çalışacağını" söylediği de basında yer alan haberler arasındadır.

Ayrıca, 28 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen 2134 sayılı BMGK kararı OAC'ye gönderilecek AB gücünü yetkilendirmiştir. Bu karara istinaden, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon OAC'de güvenliğin sağlanması hususunda 24 Şubat tarihinde Başbakan Erdoğan ile görüşmüş ve Türkiye’nin OAC’ye gönderilecek uluslararası barış gücüne Avrupa Askeri Misyonu çerçevesinde katkı yapması talebini tekrarlamıştır. BM Genel Sekreteri’nin OAC'ye 3000 barış gücü askeri gönderileceğini açıklamasından sonra Türkiye’nin bu konudaki rolü ve OAC ile ilişkileri kamuoyunda merak uyandırmıştır.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:
1- AB'nin OAC misyonu için Türkiye’den istediği katkıların mahiyeti nedir?
2- BM Genel Sekreteri'nin Türkiye’den istediği katkıların mahiyeti nedir? AB makamlarından gelen taleplerle BM Genel Sekreteri'nin istekleri arasındaki farklar nelerdir?
3- Türkiye’nin OAC için oluşturulacak misyona katkı vermesi konusu 10 Şubat 2014 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen
4- Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı'nda gündeme gelmiş midir? Geldiyse bu konuda kamuoyumuz bilgilendirilmiş midir?
4-"OAC'de özellikle Müslümanlara yönelik katliamları durdurmaya çalışmak" ifadesi laiklik ve tarafsızlık ilkeleri açısından nasıl değerlendirilmektedir?
5- Türkiye'nin 2002-2013 yılları arasında TİKA ve diğer kurumlar yoluyla Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı yardımların dökümü nedir? Bu yardımlar Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kimlere ulaştırılmıştır?
6- BMGK kararı çerçevesinde Türkiye'nin OAC'ye gönderilecek misyona destek olması düşünülmekte midir?
 

    Cuma, 28 Şubat 2014 17:45

Bağlantılı Konular