Faruk Loğoğlu: "Ukrayna'nın sükûnete ihtiyacı var!"

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Faruk Loğoğlu'nun konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle;

"Avrupa' nın stratejik önemi büyük olan ülkelerinden Ukrayna bir süredir ölümlerle sonuçlanan üzücü karışıklıklara ve gelişmelere sahne olmaktadır. Gerginlik şimdi ülkenin Kırım bölgesini de etkisi altına almıştır. Bu durum, Kırım kökenli yurttaşlarımız ve bütün halkımız tarafından kaygıyla izlenmektedir. Tatarlar dâhil, Kırım Özerk Bölgesi'nde yaşayan bütün Ukrayna vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sorunların barışçıl yollardan çözülmesi hedef alınmalıdır.

Öte yandan bir tarafta ABD ve Avrupa Birliği, öbür tarafta Rusya'nın Ukrayna'yı bir güç mücadelesi alanına dönüştürmeleri doğru bir yaklaşım olmayıp ülkedeki gerilim ve kırılmaları daha da artırabilecektir. Bu itibarla, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve istikrarının korunması ve bunun dış ülkelerin müdahaleleri olmaksızın sağlanması esastır.

Ukrayna demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler değerleri çerçevesinde Avrupa'nın içerisinde yerini almalıdır. Bu nedenle, Ukrayna'nın gerginlik ve çatışmalara değil, sükûnete ihtiyacı bulunmaktadır! CHP, bu ilke ve değerler doğrultusunda Ukrayna halkıyla dayanışma halinde olacaktır."

    Perşembe, 27 Şubat 2014 11:19

Bağlantılı Konular