Aylin Nazlıaka: "Kent mücadelesi haktır"

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 43. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Aylin Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, kent mücadelesinin bir hak olduğunu söyledi.


Aylin Nazlıaka, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine ve TMMOB bünyesindeki tüm odalara verdikleri kent hakkı mücadelesi için teşekkür etti.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka konuşmasında şunları söyledi: "Sizlerin yıllardır verdiği mücadele Gezi Park'ı eylemlerinde ete kemiğe büründü ve tüm ülkenin zihninde tartışılmaz bir biçimde yer etti. Kentte yaşayanları kentiyle barıştıran, kentine sahip çıkma duygusunu pekiştiren bir gerçeklik oldu Gezi. Tüketim toplumunun ve ona bağlı olarak işleyen AVM’lerin sembolik şiddetine bir tavırdı."

Aylin Nazıaka, kent hakkının tanımını yaparak, "Kent hakkı, kentsel günlük yaşamın yabancılaşması karşısında, giderek metalaşan ve mahallelilik, komşuluk, dayanışma gibi insani niteliklerini yitiren, mekanikleşen ve insanları sindiren günlük hayat alışkanlıkları karşısında kullanılan bir hak talebidir. Kent hakkı talebi, mekanların biçimlenmesinde kent halkının doğrudan söz sahibi olabilmesi için kentle ilgili kararlara, doğrudan katılımı ve kentin metalaşma süreçlerinin aracı olan kent arazisi üretimine ortak olmasını içerir" diye konuştu.

Kent sakini değil kent sahipleri
Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kentte yaşayanların kent sakini değil kent sahipleri olarak gündelik yaşam ve yaşam kaliteleri üzerinde belirleyici olmaların gerektiğine de vurgu yaptı. Aylin Nazlıaka konuşmasını şöyle bitirdi. "Biz kent suçu işleyen belediye başkanı değil, kentiyle barışık bir belediye başkanı istiyoruz. Mücadelemiz de azmimizi de inancımız da bunun için. Goethe'nin dediği gibi 'Her kuşakta yeniden kazanılmak zorunda kalınan bir şey olan özgürlük' için mücadelemiz."

    Salı, 25 Şubat 2014 15:11

Bağlantılı Konular