"Böcek"e dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasının istendiği yönündeki iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu BİLGEM Eski Başkanı'na dair iddialara ilişkin soru önergesi verdi.


Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Eski Başkanının kendisinden,  sizin çalışma ofisinizde bulunan "böcek"e (dinleme cihazı) dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasının istendiği yönündeki iddiası doğru mudur?
2- TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Eski Başkanının böceğin kullanıma girdiği tarihin gerçek tarihten başka bir tarih olarak değiştirilmesi yönünde kendisine yapılan baskılara direndiği ve raporda  yapmayı reddettiği için 5 Şubat 2014 tarihinde görevinden alındığı yönündeki iddiası doğru mudur?
3-  TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Eski Başkanının açıklamasındaki, "Kasım-2013’te Başbakanlık Teftiş Kurulu'na aynı konu ile ilgili olarak tekrar çağrıldım ve yeniden bilgime başvuruldu. Ben de bir kez daha TÜBİTAK'ta yapılan test ve analiz çalışmalarını 2012 yılındaki gibi anlattım. Bu görüşmeden anladığım TÜBİTAK raporundan çıkan bilimsel ve objektif sonuçların "beklentiyi" karşılamadığı ve bundan memnun olunmadığıydı. İkinci kez bilgime başvurulmasından sonra etkili bazı kişilerce; TÜBİTAK-BİLGEM’in verdiği raporun içeriğinin ‘beklentiyi’ karşılamadığı, raporu tekrar istenen şekilde hazırlayıp sunmaz isem görevimden alınacağım açıkça ifade edildi. İkinci kez bilgime başvurulmasından sonra etkili bazı kişilerce; TÜBİTAK-BİLGEM'in verdiği raporun içeriğinin 'beklentiyi' karşılamadığı, raporu tekrar istenen şekilde hazırlayıp sunmaz isem görevimden alınacağım açıkça ifade edildi.” ifadeleri göz önüne alındığında; sizin çalışma ofisinizde bulunan "böcek"in kullanıma girdiği tarihin gerçek tarihten başka bir tarihin belirtilmesini Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun istediği iddiası doğru mudur?
4- İddia doğru ise, Başbakanlık Teftiş Kurulu doğrudan size bağlı olduğuna göre, raporda "böcek"in kullanıma girdiği tarihin gerçek tarihten başka bir tarihin belirtilmesi yönündeki baskılar kimin talimatıyla gerçekleşmiştir?
5-  Hazırlanan raporda "böcek"in kullanıma girdiği tarihin gerçek tarihten başka bir tarih olarak ısrarla yazılmasının istenme sebebi nedir?
6- "Böcek"in kullanıma girdiği tarihin değiştirilmesinin istenmesindeki neden, önceden hedef alınmış bazı kişilerin delil oluşturularak hukuksuz işlemlerde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarını sağlamak olduğu iddiası doğru mudur?
7- TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Eski Başkanının görevden alınmasının ardından, "Biz ne dersek o", "Biat etmezsen sonun böyle olur" şeklinde cümlelere maruz kalması ve hazırladığı raporda tahrifat yapmayı reddettiği için görevden alınmasına ilişkin iddialar ile ilgili olarak yasal inceleme başlatılacak mıdır?"

    Cumartesi, 22 Şubat 2014 19:23

Bağlantılı Konular