"Türkiye’de evlilikler artık şirket yöneticilerinin onayına tabi hale mi gelmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu şirketlerin insan hak ve özgürlüklerini kısıtlamasına ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na  soru önergesi verdi.


Sezgin Tanrıkulu'nun konuyla ilgili verdiği soru önergesi şöyledir;

"1- İstanbul Levent'te bir şirkette çalışan iki vatandaşımızın evlenmelerinin ardından çalıştıkları şirketin bağlı olduğu Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendisinden izinsiz evlendikleri ve bu yönde düzenlenen yönetmelik gerekçe gösterilerek işten çıkartıldıkları iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, Şirketin bağlı olduğu Holdingin iki vatandaşımızı söz konusu gerekçe ile işten çıkarması İş Kanunu'na uygun mudur?
3- Şirket tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre iş yerinde yönetim kurulu başkanı onayı olmadan evlilik yapılamaması yönündeki yönetmelik hukuken geçerli midir?
4- Şirketler istedikleri şekilde İnsan Hak ve Özgürlüklerini kısıtlayıcı yönetmelikler çıkarma yetkisini hangi kanundan almaktadırlar?
5- Türkiye’de evlilikler  artık şirket yöneticilerinin onayına tabi hale mi gelmiştir?
6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu ile ilgili olarak soruşturma başlatmış mıdır veya başlatacak mıdır?"

    Çarşamba, 19 Şubat 2014 13:53

Bağlantılı Konular