Sezgin Tanrıkulu, kamu görevlilerinin neden görevden alındığının araştırılmasını istedi.

Sezgin Tanrıkulu, Başsavcıların, Emniyet Müdürlerinin ve Daire Başkanlarının da aralarında bulunduğu tüm görevden almaların nedenlerinin araştırılması, mağdur edilen görevliler ve ailelerinin sorunlarının araştırılması, görevden almaların devam eden soruşturmalara etkilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması istedi.


Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis Araştırması isteği ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

17 Aralık 2013 tarihinde başlayan tarihi rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası görev yerleri değiştirilen yüzlerce kamu görevlisi vardır. Başsavcıların, Emniyet Müdürlerinin ve Daire Başkanlarının da aralarında bulunduğu tüm görevden almaların nedenlerinin araştırılması, mağdur edilen görevliler ve ailelerinin sorunlarının araştırılması, görevden almaların devam eden soruşturmalara etkilerinin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gerekçe
17 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve kamuoyu tarafından "Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu" olarak adlandırılan operasyon sonucu aralarında Bakanların çocukları da dahil olmak üzere çok sayıda işadamı ve bürokrat gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçenler arasında AKP'li Bakanlar ve yakınlarının da olması sebebiyle, hükümet tarafından soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet mensuplarına baskılar artmıştır. Soruşturma kapsamında görev alan çok sayıda emniyet mensubunun görev yerleri değiştirildi. HSYK ve Adalet Bakanlığı üzerinden savcılara baskı uygulanmakta veya görev yerleri değiştirilmektedir.

17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonu sonrası adli makamların yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından rahatsızlık duyan AKP Hükümeti her geçen gün çok sayıda Emniyet Mensubunun görev yerini değiştirmektedir. Sadece İstanbul’da 1612 polisin görev yeri değiştirildi. Görev değişiklikleri arasında Emniyet Müdürleri, şube müdürleri, amirlerde bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bine yakın Emniyet görevlisinin yeri değiştirildi. Türkiye genelinde ise 6 bine yakın Emniyet mensubunun görev yerleri değiştirilmiştir. 17 Aralık Rüşvet ve Operasyonu Savcıları, İzmir'deki Liman Yolsuzluğunu soruşturan Başsavcı, meçhul tırları soruşturan savcı başta olmak üzere HSYK 1. Daire’nin hazırladığı kararname ile görevden alınan 96 yargı mensubu bulunmaktadır, görevden alınan yargı mensuplarından 8'i başsavcıdır. Kararname ile Ankara, Bursa ve Van dışında kalan illerin başsavcıları kısa sürede değişmiş oldu. Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı ve Yardımcısı da görevlerinden alındı. Hükümetin görevden almaları arasında TRT’de görev yapan 12 yöneticide bulunmaktadır. BDDK Başkan yardımcısı ve 2 daire başkanı görevden alınmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında ise 5 daire başkanı görevlerinden alınmıştır. Görevden alınan kamu görevlileri idare mahkemelerine dava açmaya başlamıştır. Açılan davaların emsal oluşturması ile görev yerleri değişen birçok kamu görevlisi eski görevlerine döndüklerinde oluşacak kaos, devlet bürokrasisini çıkmaza sokacaktır.

17 Aralık 2013 Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sonrası birçok Savcı, Polis ve Bürokratın görev yerlerinin değiştirilmesi zamanlama açısından manidardır. AKP Hükümeti görevden almaları rutin değişiklikler olarak göstermektedir ancak bu manevralar itibar görmemektedir. Yolsuzlukla mücadele etmek yerine, kanunları uygulayanları görevden almak korkunun belirtisidir. AKP Hükümeti yolsuzlukları paralel yapılar ve dış mihrakların oyunu olarak değil bir suç olarak görmelidir. 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sonrası görev yerleri değiştirilen veya görevden alınan kamu görevlilerinin, neden görevden alındıklarının belirlenmesi, görevlerine iadesi için çalışmaların yapılması, keyfi görevden almaların sonlandırılması için Meclis araştırılması açılması elzemdir.

    Pazartesi, 17 Şubat 2014 14:16

Bağlantılı Konular