Akif Hamzaçebi dövizle konut kredisi alanlar için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli konut kredisi alan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlayan kanun teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Buna göre, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilebilecek. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenecek.

Teklif ile Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak konut kredisi kullanan vatandaşların döviz kurundaki yükseliş nedeniyle uğradıkları mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihine kadar bankalarca Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak kullandırılan konut kredileri; kredi sözleşmesinin imzalandığı gündeki Merkez Bankası'nca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak bulunacak TL cinsinden borç tutarına, yine Merkez Bankası’nca açıklanan TL cinsinden ağırlıklı mevduat faiz oranı esas alınıp kredi sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren faiz uygulanarak yeniden hesaplanacak. Kullanılan krediye karşılık yapılan ödemeler, ödeme tarihindeki Merkez Bankası'nca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak, ağırlıklı mevduat faiz üzerinden hesaplanan meblağdan mahsup edilecek. Mahsuplaşma sonucu kalan kredi borcu taksitler halinde ödenecek.

Teklif, yapılaşmanın 2-B ve orman arazilerinde iç içe geçtiği yerlerdeki mülkiyet sorununun çözümü için de öneri getiriyor. 2-B arazilerinde haksahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlar ile başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlara altışar aylık ek süre getiriliyor.

    Cumartesi, 15 Şubat 2014 11:03
Yandex.Metrica