"Türkiye'de yaşayan Ahıska Türkleri toplumumuzun bir parçası haline gelmişlerdir"

Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin çalıştıkları iş kollarında ve günlük hayatlarında maruz kaldıkları başta ayrımcılık ve ırkçılık olmak üzere insan hakları ihlallerinin tespit edilerek söz konusu ihlallerin giderilmesi için devlet tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması istedi.

Faruk Loğloğlu, Ahıska Türklerine yönelik yapılan insan hakları ihlallerinin araştırılması istemiyle hazırladığı önerge şöyle:

"Gürcistan’ın Mesheti bölgesinde yaşarken 1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından Orta Asya’ya sürülen Müslüman Türk nüfusuna Ahıska Türkleri denmektedir. Bugün nüfusları yaklaşık yarım milyon civarında olan Ahıska Türkleri, Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar. Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Türkiye, Ahıska Türkleri’nin yarısından fazlasının yaşadığı ülkelerdir.
Ülkemizde yaşayan Ahıska Türkleri’nin nüfusu yaklaşık 50 bin’dir. Ahıska Türkleri’nin ülkemize kabul ve iskanları 2 Temmuz 1992 tarihinde kabul edilen ve 11 Temmuz 1992’de Resmi Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı kanunla düzenlenmektedir.

Ülkemize yerleştirilen Ahıska Türkleri toplumumuzun bir parçası haline gelmişlerdir. Rusça bilmeleri nedeniyle Türkiye’deki nüfuslarının büyük çoğunluğu turizm sektöründeki çeşitli iş kollarında çalışmakta ve Türkiye’nin güney kıyılarında yaşamaktadır. Son yıllarda entegrasyon çabalarının da artmasına paralel olarak, Ahıska Türkleri turizm dışındaki sektörlerde de varlık göstermeye başlamışlardır.

Fakat, ülkemizde yaşayan Ahıska Türkleri bir çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Karşılaştıkları sorunların başında ayrımcılık ve ırkçılık gelmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren bazı seyahat acentaları ve şirketlerin gerekçe göstermeden, kökenlerini bahane ederek Ahıska Türkleri’ne iş vermedikleri yoğun bir şekilde ileri sürülmektedir. Bu durum ülkemizde ikamet etme ve çalışma konusunda yasal haklara sahip olan Ahıska Türkleri’nin pratikte bu haklarını gerektiği gibi kullanamadıklarının bir göstergesidir.

Bu nedenle, ülkemizdeki Ahıska Türkleri’nin, çalıştıkları iş kollarında ve günlük hayatlarında maruz kaldıkları ayrımcılık ve ırkçılığı gidermek ve uğradıkları haksızlıkların önüne geçmek amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması hayati bir önem arz etmektedir."

    Perşembe, 13 Şubat 2014 16:32

Bağlantılı Konular