"İzmir Urla Zeytineli Köyündeki villaların yıkılması için gerekli talimat verilecek midir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu İzmir Urla Zeytineli Köyü'ndeki villaların yıkım kararına rağmen kararın uygulanmamasına ilişkin soru önergesi verdi.

"Türkiye Bütük Millet Meclisi Başkanlığı'na,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Dr.M.Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Urla Zeytineli Köyündeki Villalar için İl Encümeni tarafından yıkım kararı çıktığı ancak kararın uygulamaya geçirilemediği iddiası doğru mudur?
2- Yıkıma itirazın Yetkili Mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra, Urla Zeytineli Köyündeki Villalarının yıkımı kim veya kimler tarafından engellenmektedir?
3- Yıkım için, İl Encümeni’nin, 19 Ekim 2012 tarihli kararıyla yıkım için gerekli Seksen Bin Yüz Elli Dokuz TL’lik paranın Kaymakamlığa gönderilmesine rağmen yıkım kararı neden uygulanmamaktadır?
4- Kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 29 Şubat 2012’de İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından oybirliğiyle alınan yıkım kararı ne zaman uygulanacaktır?
5- Tarafınızdan İzmir Urla Zeytineli Köyündeki villaların yıkılması için gerekli talimat verilecek midir?"

    Perşembe, 13 Şubat 2014 17:34

Bağlantılı Konular