Sezgin Tanrıkulu Başbakan'a"Seçim Havuzu" iddialarını sordu

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AKP Hükümeti tarafından 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler için devlet kaynakları kullanılarak bir ‘’Seçim Havuzu’’ oluşturulduğu iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- AKP Hükümeti tarafından 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için devlet kaynakları kullanılarak bir "Seçim Havuzu" oluşturulduğu iddiası doğru mudur?
2- Kamu ihaleleri maliyetlerinin fazla gösterilmesiyle elde edilen ek paraların AKP Hükümeti tarafından Seçim Havuzuna aktarıldığı iddiası doğru mudur?
3- AKP’nin oluşturduğu Seçim Havuzuna, TÜRGEV VAKFI’na yurtdışından ve yurtiçinden gönderilen yüksek tutarlardaki bağışların da eklendiği iddiası doğru mudur?
4- Anket ve Araştırma Şirketlerine AKP oylarını yüksek gösterecek şekilde düzenlemeleri için çok yüksek tutarlarda ödeme yapıldığı iddiası doğru mudur?
5- Muhalefet partilerinin anket ve araştırma yaptırmak için anlaştığı şirketlerle daha sonra AKP tarafından bağlantı kurulduğu,  muhalefet partilerinin oylarını belirlenenden daha az göstermeleri karşılığında bu anket ve araştırma şirketlerine ödenen yüksek tutarlardaki paraların AKP tarafından oluşturulan Seçim Havuzundan karşılandığı iddiası doğru mudur?
6- Muhalefet Partilerinin Milletvekillerini ekrana çıkarmamaları karşılığında bazı televizyon kanalları ve gazetelerin üst düzey yöneticilerine AKP tarafından oluşturulan Seçim Havuzundan para ödendiği iddiası doğru mudur?
7- Bazı televizyon kanallarına, ekrana çıkarılmayacak Muhalefet Partileri'nin milletvekilleri ile bazı gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan bir isim listenin verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu televizyon kanalları hangileridir? Bu isim listesi kim ya da kimlerin talimatı ile hazırlanmıştır?"

    Perşembe, 13 Şubat 2014 13:42

Bağlantılı Konular