"Gazetecilerin telefonlarının yasa dışı dinlenmesi hangi devlet birimlerince yürütülmüştür?"

CHP Genel Başkan Yarıdmcısı Sezgin Tanrıkulu, kaç gazetecinin telefon görüşmelerinin dinlendiği ve kayıt altına alındığını sordu.

Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- 1 Ocak 2008–31 Aralık 2013 arasındaki dönemde mahkeme kararı çıkartılarak telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?
2- 1 Ocak 2008–31 Aralık 2013 arasındaki dönemde mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?
3- 8 Şubat 2014 tarihi itibarıyla mahkeme kararı çıkartılarak telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?
4- 8 Şubat 2014 tarihi itibarıyla mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?
5- Ayrıca, internet verileri takip edilen ve kayıt altına alınan gazeteciler var mıdır? Varsa bu gazeteciler kimlerdir?
6- Sözcü gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan’ın telefon görüşmelerinin yasa dışı biçimde dinlendiği ve kayıt altına alındığı iddiası doğru mudur?
7- Gazeteci Emin Çölaşan’ın telefon konuşmalarının yasa dışı dinlenmesi kim ve kimler tarafından yapılmıştır?
8- Telefonları dinlenen ve konuşmaları kayıt altına alınan başka gazeteciler de var mıdır? Varsa bu gazeteciler kimlerdir?
9- Mahkeme kararı olmaksızın, gazetecilerin telefonlarının yasa dışı dinlenmesi hangi devlet birimlerince yürütülmüştür? Dinleme talimatlarını hangi merciler vermişlerdir?"

    Pazartesi, 30 Kasım -0001 01:00

Bağlantılı Konular