TRT yayını "Sehven" mi kesilmiştir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında TRT tarafından yayının kesilmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

"TRT yapmış olduğu yayınlarla adeta hükümet lehine taraflı bir yayın gerçekleştirmekte ve başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere diğer partilere çok az bir yer ayırmaktadır. Bu durum CHP’nin 04 Şubat 2014 tarihli Parti Grup konuşmasında da aynen tekrarlanmıştır. AKP Grup konuşmalarında, haftalık grup konuşmasıyla doğrudan bağlantısı olmayan aday tanıtımlarını dahi saatlerce canlı yayınlayan TRT, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Grup konuşmasını kısa bir süre vermiş, konuşma devam ederken birdenbire kesilmiştir. TRT’nin bu yayınının 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan, 'Siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz.' hükmü ile Yüksek Seçim Kurulu’nun 22/12/2013 tarih ve 605 sayılı kararının sonuç bölümünün 1′inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır.

Konuyla ilgili olarak;

1- 4 Şubat 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını yayınlayan TRT’nin konuşma devam ederken yayınını kesmesinin gerekçesi nedir?
2- TRT yayını, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluklardan bahsetmeye başlaması üzerine mi kesilmiştir?
3- Eğer bu sebeple yayın kesilmişse, bu talimatı kim ya da kimler vermiştir? Bu kesintiyi yapan kişi veya kişiler hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı bu kesinti ile ilgili yapacağı açıklamada kesintinin "Sehven" yapıldığını mı ifade edecektir?
4- TRT Yönetimi, 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları ve Soruşturmaları ile ilgili olarak T.B.M.M. iradesine de sansür mü uygulamaktadır?
5- Eğer sansür uygulanmakta ise, TRT, hangi hak ve yetki ile T.B.M.M iradesine yayın yasağı koyabilmektedir?
6- 2011, 2012, 2013 yıllarında TRT, T.B.M.M.’de temsil edilen CHP, AKP, MHP, BDP siyasi partilerinin Genel Başkanları'nın grup konuşmalarını toplam ne kadar süre ile canlı olarak yayınlamıştır?
7- 2011, 2012, 2013 yıllarında TRT, T.B.M.M.’de temsil edilen CHP, AKP, MHP, BDP siyasi partilerinin Genel Başkanları'nı kaçar kez canlı yayın programlarına davet etmiştir?
8- 2011, 2012, 2013 yıllarında TRT, T.B.M.M.’de temsil edilen, CHP, AKP, MHP, BDP siyasi partilerinin Genel Başkanları'na yayınlarında toplam ne kadar süre ile yer vermiştir?"

    Cuma, 07 Şubat 2014 10:15

Bağlantılı Konular