"TÜRGEV ile Yasin El Kadı arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?"

Sezgin Tanrıkulu, TÜRGEV'in Vakıflar Bankası'ndaki hesabına yapılan 99 milyon 999 bin 990 Dolar para transferine ilişkin soru önergesi verdi.

"Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- TÜRGEV’in Vakıflar Bankası T.A.O. nezdinde TR 2200 0150 0158 0480 1323 9675 IBAN No’lu hesabına 26 Nisan 2012 tarihinde  99 milyon 999 bin 990 Dolar para transferi olduğu iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, bu para transferi neyin karşılığında ve kim tarafından TÜRGEV Vakfı’na gönderilmiştir?
3- 99 milyon 999 bin 990 Dolar tutarındaki paranın TÜRGEV’in Vakıflar Bankası T.A.O. nezdindeki hesabına Yasin El Kadı tarafından gönderildiği iddiası doğru mudur?
4- İddia doğru ise, TÜRGEV ile Yasin El Kadı arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?"

    Çarşamba, 05 Şubat 2014 17:20

Bağlantılı Konular