"Danışmanınız ile Başsavcı Vekili'nin görüştükleri iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan'a Danışmanı tarafından Başsavcı Vekili'ne operasyon için baskı yapılıp yapılmadığını sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“Ankara TMK 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcı Vekilliğince yürütülen Başbakan'ın ofisinde böcek bulunmasıyla ilgili soruşturmaya müdahale edildiği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmaktadır. Soruşturmanın TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne gönderilmesinin ardından danışmanlarınızdan bir kişi ile Başsavcı Vekili'nin Ankara Adliyesi dışında görüştükleri, bu görüşmede Danışmanınızın, Başsavcı Vekili'ne operasyon için baskı yaptığı iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Danışmanınız ile Başsavcı Vekili'nin görüştükleri iddiası doğru mudur?
2- Danışmanınızın Başsavcı Vekili'nden soruşturmanın hızlanmasını, polislere yönelik operasyonun kısa sürede yapılmasını istediği, Başsavcı Vekili'nin ise "Somut delil yok" diye buna karşı çıktığı, Danışmanınızın da "Bizzat Başbakan'ın talimatı" dediği iddiaları doğru mudur?
3- Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda Danışman'ın ifadesi var mıdır? Varsa hangi kapsamda alınmıştır?
4- 2012 yılı Şubat ayında bulunduğu belirtilen böcekle ilgili kamera kaydı incelemesi yapılmış mıdır?
5- Bu incelemelerde kimlerin odaya girdiği, böceğin bulunduğu noktada kimlerin bulunduğu tespit edilmiş midir?
6- Konu ile ilgili yürütülen yasal inceleme hangi aşamadadır? Kamuoyuna konu ile ilgili açıklama yapılacak mıdır?”

    Çarşamba, 05 Şubat 2014 15:31

Bağlantılı Konular