"Haberlere ve internete bir tür yayın yasağı getirilmesi, Avrupa Birliği Normları ile uyuşmakta mıdır?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma ve basın özgürlüğünü baskı altına alan uygulamalara ilişkin soru önergesi verdi.

"1- Son günlerde, BTK ve TİB aracılığı ile T.B.M.M. Yasama Çalışmaları'nı yansıtan haberlere bile yasak getirildiği dikkate alındığında, düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma ve basın özgürlüğünü baskı altına alarak Türkiye’de AKP Hükümeti'nin denetim altına aldığı bir internet  sistemi mi oluşturulmaktadır?
2- İnternet kısıtlanarak, bir tür yasak getirilerek, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet gerçekleri dünya ve Türkiye kamuoyundan gizlenmeye mi çalışılmaktadır?
3- Türkiye’de TİB ve BTK aracılığıyla internet ortamında başta Facebook, Twitter, Tumblr, Vimeo, Youtube, Blogger olmak üzere sosyal medya platformlarına kısıtlama mı getirilmektedir?
4- Son günlerde BTK ve TİB kurumları aracılığıyla, üstelik T.B.M.M. Yasama Çalışmaları2nı yansıtan haberlere yayın yasakları getirilmesi, AKP Hükümeti'nin ileri demokrasi anlayışının bir göstergesi midir?
5- Haberlere ve internete bir tür yayın yasağı getirilmesi, Avrupa Birliği Normları ile uyuşmakta mıdır?
6- Altın Kalkan Projesi Türkiye’de de mi uygulanmaya başlanacaktır?
7- Vatandaşların kişisel verileri de dahil olmak üzere tüm internet verileri en az 2 yıl süresince kayıt altına alınacak mıdır?
8- Türkiye’de, tamamıyla Hükümet'in denetiminde olan "Facebook yerine Renren, Twitter yerine Fanfou, Youtube yerine Youku" gibi klon siteleri mi kurulacaktır?
9- Basın sansürleri için Hükümet'in "Basın Sansür Kurulu" oluşturmak gibi bir çalışmasının olduğu iddiaları doğru mudur?
10- İddia doğru ise, Hükümet "Basın Sansür Kurulu" oluşturduktan sonra, düşünce ve ifade özgürlüğüne de yasak ve sansür getirecek midir?"

    Salı, 04 Şubat 2014 15:53

Bağlantılı Konular