"Milletvekillerinin iradesine BTK ve TİB aracılığıyla yasak konulması mı amaçlanmaktadır?"

Sezgin Tanrıkulu, Umut Oran'ın soru önergesine sansür uygulanmaya çalışılmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“TİB tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar gerekçe gösterilerek T24 İnternet Haber Sitesine, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Umut Oran’ın yanıtlamanız istemiyle T.B.M.M. Başkanlığı’na sunduğu‘’ CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi? ‘’ başlığıyla 6 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı soru önergesine yayın yasağı getirildiği ve soru önergesinin yayından kaldırılması kararı tebliğ edilmiştir.

Bu bağlamda;

1- http://t24.com.tr/haber/chpli-orandan-erdogana-sabah-ve-atv-icin-satin-alma-talimati-verdiniz-mi/247740 URL adresinden yayınlanan yayının durdurulması için, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararının tam metni nedir?
2- İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Milletvekillerinin çalışmalarına sansür mü uygulayacaktır?
3- BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) kendilerine yapılan bir ihbar veya verilen talimat sonucu mu harekete geçmişlerdir?
4- Yayının durdurulması için BTK ve TİB’e tarafınızdan talimat verilmiş midir?
5- Milletvekillerinin iradesine BTK ve TİB aracılığıyla yasak konulması mı amaçlanmaktadır?
6- BTK ve TİB,  AKP Hükümetinin internet denetmeni olarak mı görev yapmaktadırlar?
7- AKP Hükümeti BTK ve TİB aracılığıyla “Muhalefet”i susturmayı mı amaçlamaktadır?
8- Yasanın hangi maddesinin kapsamı dahilinde, BTK ve TİB tarafından T24 haber sitesine http://t24.com.tr/haber/chpli-orandan-erdogana-sabah-ve-atv-icin-satin-alma-talimati-verdiniz-mi/247740 URL adresli yayının kaldırılması için tebligat yapılmıştır?”

    Cumartesi, 01 Şubat 2014 12:38

Bağlantılı Konular