"Adalet Bakanı devam eden soruşturma ve kovuşturmalardaki gizliliği ihlal etmiş midir?"

Sezgin Tanrıkulu, adalet Bakanlığı tarafından başsavcılıklara gönderilen El-kaide soruşturmalarına ilişkin talimatı sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle;

"Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın T.B.M.M. Adalet Komisyonu için 15 Ocak 2014’te UYAP üzerinden, TMK 10. madde ile görevli başsavcılıklara elektronik imzalı bir talimat gönderdiği iddia edilmektedir. Bu talimatta ilgili başsavcıların El-Kaide soruşturma ve kovuşturmalarını ivedi olarak Bakanlığa bildirmeleri istenmiştir.

Bu bağlamda;

1- Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ 15 Ocak 2014’te UYAP üzerinden, TMK 10. madde ile görevli başsavcılıklara elektronik imzalı bir talimat göndermiş midir?
2- Göndermişse, gönderilen talimatın içeriği nedir?
3- Talimatı Adalet Bakanlığı adına gönderdiği iddia edilen “Hakim” hangi yetki ile bu görevi icra etmiştir?
4- Adalet Bakanının savcılardan bu tarz bilgi istemesi rutin bir uygulama mıdır?
5- Adalet Bakanı devam eden soruşturma ve kovuşturmalardaki gizliliği ihlal etmiş midir?
6- UYAP üzerinden bilgi verilen soruşturma ve kovuşturmalardaki gizlilik kimlere açıktır? Bu soruşturmalara ve kovuşturmalara UYAP üzerinden kimler erişebilmektedir?"

    Pazartesi, 03 Şubat 2014 10:36

Bağlantılı Konular