"MİT evraklarındaki filigran uygulamasına son verildiği doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, MİT evraklarındaki filigran uygulamasına son verildiği iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Paris cinayetlerinin organizasyonuyla ilgili hazırlık belgesi olduğu ve MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen bir belge, geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Söz konusu belgede suikastların önceden planlandığına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmişti. Bu belgenin ortaya çıkmasından sonra MİT’in belgelerdeki filigran uygulamasına son verdiği iddia edilmiştir. MİT’in uzun yıllardır uyguladığı filigran uygulaması, sahte belgelerin üretilmesini engelleyen bir yöntemken, şimdi bu uygulamanın kaldırılmış olması dikkat çekicidir. MİT evraklarının üzerinde yer alan filigran ve printer kodu, dokümanı kimin hazırladığı ve nereden printer alındığını gösteren bir tür parmak izi işlevi görmekteydi. Basında yer alan iddialara göre filigran uygulamasından dolayı son dönemde ortaya çıkan fişleme, illegal talimatlar, suikast evrakı gibi belgelerin yalanlanması söz konusu olamıyordu. 17 Ocak tarihinden itibaren son verilen bu uygulamayla, her türlü illegal işlemlerle ilgili belgeler anonimleşecek ve böylece MİT’in yasadışı uygulamalarının tespiti zorlaşacaktır.

Bu bağlamda;

1- MİT evraklarındaki filigran uygulamasına son verildiği doğru mudur?
2- Paris cinayetleriyle ilgili ortaya çıkan belgenin MİT’te kim veya kimler tarafından hazırlandığı tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse, bu suikast planını yapan kimlerdir?
3- Paris cinayetleriyle ilgili MİT’e ait olduğu ileri sürülen belgeyle ilgili gerekli bilgiler, davayı yürüten Paris Savcılığına iletilmiş midir?
4- MİT evraklarında, bir nevi evrakların parmak izi sayılabilecek filigran uygulamasına son verilmesi, illegal işlemlerin gizlenmesi maksadından mı kaynaklanmaktadır?"

    Çarşamba, 29 Ocak 2014 11:21

Bağlantılı Konular