Tanrıkulu, İlter Kuşoğlu'nun görevden alınma gerekçesini sordu

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yolsuzlukları ortaya çıkaran İlter Kuşoğlu'nun neden Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevinden alındığını sordu.

Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

"1- 19.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/841 sayılı Kararnameyle Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevinden alınan İlter Kuşoğlu tarafından 2005-2013 döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na kaç adet suç duyurusunda bulunmuştur?
2- Söz konusu suç duyurusunda 93.000.000.000 Dolar işlem hacmine sahip “Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarındaki Suistimaller” konulu inceleme, araştırma ve soruşturmanın idari talimatla durdurulduğu iddiası doğru mudur?
3- Doğru ise soruşturmaların talimatla durdurulması, ihbarların gereğinin yapılmaması, resmi belgede sahtecilik gibi onlarca yasa dışı eylemleri gösterir tespitlerle ilgili olarak mevzuatın öngördüğü prosedür ve usuller doğrultusunda inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır?
4- Yapıldı ise, anılan eylemlerin gerçek veya gerçek dışı olduğu kimler tarafından ve hangi belgeler kapsamında ortaya konulmuştur?
5- Başmüfettişlik görevinden alınan İlter Kuşoğlu’nun tespit ettiği fiillerle ilgili olarak, adli ve idari soruşturma yapılması gerekliliği gösterir dilekçeleri ve raporları esas alınarak adı geçenle ilgili yasal işlem yapılmış mıdır? Yapılan işlem ya da işlemler nelerdir?
6- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlık ve Bakanlık Makamına CD teslimi sağlanmış mıdır? Sağlandı ise, teslimi sağlanan CD kayıtlarındaki isim, unvanların yer aldığı ikrar ve itiraflarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulmama sebebi nedir?
7- Söz konusu ikrar ve itiraflarda isimlerine yer verilen kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?
8- Adli ve idari işlemlerin başlatılmasını takiben “ilave bilgi, belge ve kayıtların gönderileceğine” dair taahhüdünün dikkate alınmama, bu kapsamda da ilave bilgi, belge ve kayıtların istenilmeme gerekçesi nedir?
9- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Makamına gönderimi sağlanan Dizayn Emprime Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi Övün Pepeli’nin CD kayıtlarındaki ikrar ve itirafına konu;  aşikar kaçakçılık fiillerinin görmemezlikten gelindiği ve delil niteliğindeki belgelerin rapor ekine konulmadığı iddiaları doğru mudur?
10- Dizayn Emprime Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi Övün Pepeli’nin Gümrük Başmüfettişine rüşvet vermeye çalıştığı iddiası doğru mudur?
11- Ayrıca firmasına ait ithalat ve ihracat bilgilerinin verilmemesi, Dahilde İşleme Rejimi yoluyla yaptığı usulsüzlüklere göz yumulması, tanzim edilen soruşturma raporlar ve kaçakçılık eylemleri ile ilgili olarak isimleri zikredilen üst düzey bürokratlar ve denetim elemanlarına 3-4 milyon dolar vermek için teklifte bulunduğu iddiaları doğru mudur?
12- Başmüfettişlik görevinden alınan İlter Kuşoğlu’nun, konu ile ilgili takibi sebebiyle mağdur edileceğine ve zarar göreceğine yönelik beyanlarına rağmen soruşturma yapılmama sebebi nedir?
13- Bahse konu ikrar ve itirafların varlığına ve ortaya konulan somut belge ve bilgilere karşın Cumhuriyet Savcılıklarına neden suç duyurusunda bulunulmamıştır?
14- İntikali sağlanan CD kayıtlarında size yönelik iddia var mıdır? Varsa iddianın konusu nedir? İddia konusu ile ilgili ne tür işlem yapılmıştır?
15- 2004-2013 yılları arasında İlter Kuşoğlu’na intikal eden ve kendisi tarafından resmi olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilen ihbar var mıdır? Varsa sayıları nedir?
16- Anılan ihbarlarla ilgili olarak başlatılan herhangi bir yasal inceleme olmuş mudur? Olmuşsa sonuçları nelerdir?
17- 18.12.2006 tarih ve 14 sayılı İnceleme Raporu başta olmak üzere rapor, yazı ve dilekçelerindeki somut tespitler ile ulusal ve uluslararası kaçakçılık ve uyuşturucu şebekelerine ilişkin söz konusu ihbar sahiplerinin “ilave bilgi ve belgelerin İlter Kuşoğlu’na teslim edileceğine” dair taahhütleri neden dikkate alınmamıştır?
18- 7 ayrı savunma istem yazısına bağlı olarak 13 ayrı disiplin cezası tatbikinde esas alınan “Bakanlık üst düzey yöneticileri hakkında eleştiri, aşağılama, hakaret” ithamına konu fiil kimlere ve hangi cümlelerle gerçekleştirilmiştir?
19- Hangi üst düzey yöneticiler zikredilerek,adı verilerek; aşağılama ve hakaret fiilinde bulunulmuştur? Aşağılama ve hakaret fiiline muhatap olan üst düzey yöneticiler tarafından veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca suç duyurusunda neden bulunulmamıştır?
20- Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevinden alınan ve müstafi sayılan İlter Kuşoğlu’nun görevden alınma gerekçesi nedir?
21- Yasal düzenlemeler uyarınca bir kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması yapılabilmesi için onay zorunlu olmasına karşın, zarf üzerine düşülen şerhe dayanarak rapor düzenlenmesi ve ceza verilmesinin hukuki açıklaması nedir?
22- İlter Kuşoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki suç duyurularına konu Bakanlık bürokratları kimlerdir? isnat edilen suçlar nelerdir?
23- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgililer hakkında soruşturma izni vermiş midir? Vermemişse, gerekçesi nedir?"

    Salı, 28 Ocak 2014 14:09

Bağlantılı Konular