Tanrıkulu, Başbakan'a, Beykoz'daki orman arazisine ilişkin talimat içerdiği iddia edilen görüşmeyi sordu

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın polis fezlekesine geçen ve bir orman arazisine ilişkin talimat içerdiği iddia edilen görüşmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Gazeteci Can Dündar‘ın Artı1 TV’de 15 Ocak 2014’te yayınlanan Canlı Gaste programında polis fezlekesine geçen ve Beykoz’daki bir orman arazisine ilişkin talimat içerdiği iddia edilen telefon görüşmeniz kamuoyuna duyurulmuştur.

Kamuoyuna açıklanan telefon görüşmesi bağlamında;

1- Kamuoyuna duyurulan Beykoz’daki bir orman arazisine ilişkin talimat içerdiği iddia edilen telefon görüşmesi tarafınızdan yapılmış mıdır?
2- İddia edilen telefon görüşmesinin Latif Topbaş ile yapıldığı iddiası doğru mudur?
3- Doğru ise, Latif Topbaş’ın size sorduğu ‘’Abi bu şey çıkacak mı yav 6, yüzde 6 meselesi diyordunuz. İhtimali var mı onun.’’ sözleriyle çıkacak mı dediği “Bu şey” nedir?
4- ‘’Tabii tabii’’ diyerek teyit edilen “Şey” nedir?
5- ‘’Bunu yüzde 6 şeyde de irtifadan da 9.50 altında kalıyor, denizden 9.50.’’ sözleriyle belirttiğiniz “Şey” nedir?
6- Telefon görüşmesinde geçen ‘’tabii tabii’’ dediğiniz kısmın özel orman arazilerinde yapılaşma oranını en fazla yüzde 6 olarak belirleyen Yargıtay Kararının değiştirilmesi ile ilgili olarak Torba Kanun Teklifi vereceğinizin teyidi olduğu iddiası doğru mudur?
7- Özel Orman Arazilerinde yapılaşma oranını en fazla yüzde 6 olarak belirleyen Yargıtay Kararının aşılabilmesi için  torba kanun teklifi hazırlandığı ve  1 / 781/ 27 Mayıs 2013’te imzanızla T.B.M.M.’ye sunulduğu iddiası doğru mudur?
8- 'Bunu yüzde 6 şeyde de irtifadan da 9.50 altında kalıyor, denizden 9.50.' sözleriyle belirttiğiniz “Şey” 1 / 781/ 27 Mayıs 2013’te imzanızla T.B.M.M.’ye sunulan Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olduğu iddiası doğru mudur?

    Pazartesi, 27 Ocak 2014 17:09

Bağlantılı Konular