"Doğal sit alanına özel yazlıklar yaptıran kişiler kimlerdir?"

Sezgin Tanrıkulu, İzmir bölgesinde doğal sit alanı olan bölgeye özel yazlık yapıldığı iddialarını sordu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- İzmir Urla Zeytineli Köyü’nde  ‘Doğal sit’ alanına özel yazlıklar yaptırıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise ‘Doğal sit’ alanına özel yazlıklar yaptıran kişiler kimlerdir?
2- O bölgede başkalarıözel yazlık, villa yapamasın diye bir tür özel koy oluşturulduğu iddiası doğru mudur?
3- 1. Derece “Doğal sit”  alanı olan bölgenin özel bölge kapsamına alınmasını sağlamak için bazı üniversite öğretim üyelerine usulsüz olarakrapor hazırlatıldığı iddiası doğru mudur?
4- İmar izinleri karşılığında arazi verileceği taahhüdünde bulunan kişi ya da kişiler olduğu iddiası doğru mudur?
5- Başbakanlık göreviniz süresince kaç tane imar planı değişikliği ve imar izni için talimat verdiniz?”

    Cumartesi, 25 Ocak 2014 10:04

Bağlantılı Konular