"CHP hiç bir zaman zorbalığa teslim olmamıştır"

Yazılı bir açıklama yapan Koç, Başbakan Erdoğan’ın dün TBMM’de meydana gelen zorbalığı özendiren açıklamasını kınadı ve şunları söyledi:

“Başbakan dünkü saldırılarla ilgili, benzer suçlara azmettirici  tavrını pervasızca koruyor.

Başbakan bugün yaptığı ayaküstü açıklamalarda, içinde yaşadığı kontrolsüz, duyguları ve paniği yansıtmaya devam etmiştir.

Dün TBMM’de yaşanan saldırı olaylarının  benzerlerinin oluşması için kendi grubuna adeta saldırı talimatı veriyor.

Hukukun tüm dünyanın gözü önünde Başbakan’ın  özel ihtiyaçlarına göre katledilmesini  meşru kılacak bir çizgiyi  inatla sürdürüyor.

Hırsızın, arsızın, yolsuzun özel hukukla korumaya alınmaya çalışıldığı, bunun Başbakan tarafından  açıkça  talep edildiği bir dönemdeyiz.

Başbakan;

Gerekirse, şiddet kullanacağız,

Gerekirse vuracağız, kıracağız

Kimse beni yakınlarımı, çevremi sorgulayamaz

“Hukuk yok, ben ve çıkarlarım var” diye  açıkça konuşabiliyor.

Bazı milletvekillerini, oğluyla ilgili koruma ve fedai gibi görevlendirdiği görülmüştür.

Bundan sonrası zorbalıksa, şiddet uygulamaksa, çeşitli baskı yöntemleriyse Başbakan’a şunu hatırlatmak istiyoruz:

Büyük ve onurlu Türkiye’de bir nokta bile olamayacaklarını bilenlerin tüm şiddet ve korku yaratma çabalarına karşı;

CHP  tüm milletvekilleriyle, tüm örgütüyle direnmeye devam edecektir.

Diktatör ruhun sindiği bu kibirli ve tehdit içeren açıklamalara tek bir yanıtımız var.

Türkiye’de hırsız var.

Hırsızları koruma gayreti ile hukuk oluşturma çabaları var.

Başbakan da dahil  olmak üzere bütün bu  demokrasi zararlılarına  geçit vermeyeceğiz.

Zorbalığa, şiddete, baskıya karşı direnmeye devam edeceğiz.

Şunu da hatırlatıyoruz ki;

Hukuk Türkiye’de her zaman zorbalığı, şiddeti  altetmiştir.

CHP’de hiç bir zorbalığa teslim olmamıştır.”

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 24 Ocak 2014 17:18

Bağlantılı Konular