CHP’nin Belediye Başkan adayları söz verdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Belediye Başkan adayları ve Belediye Başkanları adına taahhütnameye ilk imzayı attı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzaladığı, bütün belediye başkan adaylarının da imzalayacağı taahhütname şöyle:

SEÇİM TAAHÜTNAMESİ
"Cumhuriyet Halk Partisi Blediye Başkan Adaylığı sıfatının yüklediği tarihsel sorumluluğun bilincinde olarak; halkımızın yüksek iradesiyle göreve getirildiğim takdirde:
Anayasa ve yasalara bağlılık içinde;
Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğiyle;
Demokrasi, temel insan hak ve özgürlükleri ve laik cumhuriyet ideallerine sahip çıkarak;
Ulusal, toplumsal ve kamusal yararı her türlü yarardan üstün ve değerli görerek tüm gücümle çalışacağıma…

Belediyenin sahip olduğu bütün yetki ve kaynakları:

Toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay ve daha güzel hale getirmek;

Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek;

Altyapı hizmetlerini tamamlamak, güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemlerini kurmak;

Yoksulluğu kader olmaktan çıkararak, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olmasını sağlamak;

Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak; çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek;

Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak;

Engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak;

Esnafın ve tüketicilerin dostu olarak, her iki kesimin de hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek;

Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçeli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek;

Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmalarını kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak;

Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak;

Kenti doğal yaşamla buluşturup, kent bitkileri ve hayvanlarına da azami özen ve ilgiyi göstermek;

Böylelikle, herkesin “varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde” yaşayacağı bir kent kurmak için kullanacağıma şerefim üzerine söz veriyorum."

    Çarşamba, 22 Ocak 2014 15:15

Bağlantılı Konular