Next Level Projesi İhalesi'nin verildiği firma veya firmaların ortakları kimlerdir?

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

1- Toplam 25 bin 195 metrekare alana inşa edilen Ankara’daki Next level Projesi, TOKİ’nin 18 Ocak 2010’da düzenlediği “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi” ile toplam gelirden arsa satış karşılığı yüzde 31 idare payı geliri olarak 106 milyon 200 bin TL. teklifle hangi firmaya verilmiştir?
2- TOKİ, Mayıs 2012’de düzenlediği ihaleyle aynı firmaya,  Next Level Projesi kapsamındaki Next Level AVM’de sahip olduğu hisseleri,  147 Milyon 100 bin TL.’ye tümüyle devretmiş midir?
3- 1 Mart 2010’da imzalanan sözleşmeyle ise ihale komisyon kararında belirtilen yüzde 31 idare payı geliri, TOKİ aleyhine dolayısıyla Kamu zararına olacak şekilde neden yüzde 30’a düşürülmüştür?
4- İhale komisyonu kararı hiçe sayılarak indirilen yüzde bir oranındaki gelirin karşılığı olan 4-5 Milyon TL.’nin akıbeti ne olmuştur?
5- TOKİ, İhale Komisyon Kararına rağmen sonradan yaptığı sözleşme ile 4-5  Milyon TL.’lik hasılattan feragat ederek Kamu aleyhine ve zararına olacağını bildiği yüzde 1’lik indirime neden onay vermiştir?
6- Gayrimenkul uzmanlarının Next Level Projesinden yaklaşık 1.2 Milyar Amerikan Doları gelir elde edileceğini belirttikleri dikkate alındığında TOKİ, neden Next Level Projesi için 354 Milyon TL tahmini gelir hesaplamasında bulunmuş ve kendisine sadece 106.2 Milyon TL verilmesini kabul etmiş ve 400- 500 Milyon TL.  gelirden vazgeçmiştir?
7- Next Level Projesi İhalesinin verildiği firma veya firmaların ortakları kimlerdir? Yönetim Kurulu Başkanı kimdir? Yönetim Kurulu Üyeleri kimlerdir?
8- Bu ortaklar arasında AKP MKYK üyelerinden bir kişinin birinci derecede yakını bulunduğu iddiası doğru mudur?
9- Doğruysa 16 Kasım 2009’da AKP MKYK üyesinin birinci derecede yakınının bu firmaya ortak olmasından yaklaşık 2 ay sonra TOKİ’nin, ihaleyi bu inşaat şirketine vermesinin gerekçesi nedir?
10- Next Level Projesi İhalesinin verildiği şirket veya şirketlere Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 300 Milyon TL. tutarında krediler kullandırılmış mıdır?
11- Next Level Projesi sonucu TOKİ en az 400–500 Milyon TL. tutarında zarara uğratılmış mıdır? Uğratıldıysa ilgili kişiler hakkında yasal inceleme başlatılmış mıdır?
12- Ankara’daki Next Level Projesi’nde TOKİ’yi en az 400–500 Milyon TL. tutarında zarara uğratanlar kimlerdir?

    Cumartesi, 18 Ocak 2014 18:29

Bağlantılı Konular