"İstanbul'un kaç günlük suyu kalmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na İstanbul'daki su kesintilerine ilişkin soru önergesi sundu.

1- İstanbul da başlayan su kesintilerinin sebebi nedir?
2- İstanbul da bazı semtlerde günde 8 saate yakın su kesintisi olduğu iddiaları doğrumudur?
3- İstanbul da su kesintilerinin olduğu semtler hangileridir?
4- Su kesintilerinin olduğu İller hangileridir?
5- İstanbul da su kesintileri devam edecek midir?
6- İstanbul'un kaç günlük suyu kalmıştır?
7- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur bombası siparişi verdiği iddiası doğru mudur?
8- 2008-2013 yıları arasında yağmur bombaları için yapılan harcama tutarı ne kadardır? Yağmur bombasında sonuç alınmışımdır?
9- Kuzey ormanlarının yok edilmesi sonucu yok olmaya, kurumaya başlayan su havzaları ve dereler hangileridir?
10- Kuzey ormanlarının yok edilmesi sonucu İstanbul su havzalarının tahribata uğradığı ile ilgili bilimsel raporlar var mıdır? Varsa bu raporlar kamuoyuna neden açıklanmamaktadır?
11- Ülke genelinde su kesintilerinin olmaması için alınan önlemler nelerdir?

    Cumartesi, 18 Ocak 2014 17:19

Bağlantılı Konular