"Kaç kişinin malvarlığı donduruldu?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU İstanbul Milletvekili

Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararları doğrultusunda Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına karar verilen kişi, kuruluş ve organizasyonlar listesinde değişikliğe gitmiştir.

Bakanlar Kurulu’nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verilen kişi, kuruluş ve organizasyonlar listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın yürürlüğe konulması,Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu’nca 4 Kasım 2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararları doğrultusunda mal varlıklarına belirtilen kişi, kuruluşve organizasyonların tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına karar verilen kişi, kuruluş ve organizasyonlar listesine Mohamed Lahbous eklenmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aynı kararı çerçevesinde Türkiye’de malvarlıklarının dondurulmasına karar verilen kişi, kuruluş ve organizasyonlar listesinin El-Kaide bağlantılı gerçek kişiler başlıklı bölümüne Muhammed Jamal Abd-Al Rahim ile Abd-Al-Hamid Al-Maslı, El Kaide Bağlantılı tüzel kişi, kuruluşve organizasyonlar başlıklı bölüme Muhammad Jamal Network eklenmiştir.

Bu arada “El-Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar ”listesinin 56. Sırasında yer alan “Sanabel Relief Agency Limited” adlı kuruluşa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda;
1. 2002-2013 yılları arasında 16 Aralık tarihi itibariyle kaç kişinin malvarlığı dondurulmuştur? Sebepleri nelerdir?

2. “El-Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” listesinin 56. Sırasında yer alan “Sanabel Relief Agency Limited” adlı kuruluşa ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılmasının gerekçesi nedir?

3. Malvarlığı dondurulması sebebiyle 2002-2013 yılları arasında yıllar itibariyle “Danıştay”a açılan dava var mıdır? Varsa sayıları yıllara göre nedir? Açılan bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?”

    Cuma, 17 Ocak 2014 11:50

Bağlantılı Konular