Tanrıkulu, ticaretle ilgili soru önergesi verdi

Tanrıkulu’nun soru önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

1-2003-2013 yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin İran’a yaptığı buğday ihracatı miktarı ve ihracat tutarı ne kadardır?

2-Türkiye’den İran’a buğday satışı yapılmış mıdır? Yapıldı ise, Türkiye’den İran’a buğday satışı yapan firmalar arasında Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti. bulunmakta mıdır? Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sahibi ya da ortakları kimlerdir? Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin yöneticileri kimlerdir?

3-İran’a buğday ihracatı için Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti. Halk Bankası’na Menşe Şahadetnamelerinde beyanda bulunmuş mudur? Bulunmuşsa,  beyan ettiği Menşe Şahadetnamelerindeki   buğday miktarı toplam ne kadardır?

4-Menşe Şahadetnamelerinde, menşeinin Dubai olarak Halk Bankasına beyan edildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, Dubai buğday üreten bir yer olmadığına göre, beyan Halk Bankası tarafından nasıl kabul edilmiş ve onaylanmıştır?

5-Dubai menşeili buğdayların gerçek menşei hangi ülke veya ülkelerdir?

6-Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 2004-2013 yılları arasında yaptığı ihracat tutarı ne kadardır?

7-Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 2004-2013 yılları arasında ihracat teşvik amacıyla ödenen KDV iade ödemelerinin toplam tutarı  ne kadardır?

8-Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin hayali ihracat yaparak devleti zarara uğratıp uğratmadığı iddiaları sebebiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?

9-Volgam Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne Toprak Mahsulleri Ofisi’nden buğday satışı yapılmış mıdır? Yapılmışsa, TMO’nun yaptığı buğday satışlarının toplam miktarı ve toplam satış tutarı ne kadardır?”

    Cuma, 17 Ocak 2014 11:23

Bağlantılı Konular