"Size gönderilen ihbar mektubu ile ilgili olarak gerekli soruşturmaların yapılması için talimat verdiniz mi?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:


“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

1- Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonunu yaptığı ihbar ile başlatan Ş.D. adlı vatandaşımızın 11Aralık 2012’de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, MASAK ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne yaptığı ihbarlarla ilgili bu kurumlar hangi işlemleri yapmışlardır?

2- Ş.D.’nin ihbar mektubu hangi tarihte size ulaşmıştır?

3- Ş.D.’nin size gönderdiği ihbar mektubu tarafınızdan dikkate alınmamış mıdır? Alınmadıysa sebebi nedir?

4- Size gönderilen ihbar mektubu ile ilgili olarak gerekli soruşturmaların yapılması için talimat verdiniz mi? Vermediyseniz gerekçesi nedir?

5- Ş.D. yolsuzluk belgelerini gönderdikten sonra, Cumhurbaşkanlığı’nın 9 Ocak 2013’te “Bilgi ve belgeleri Maliye Bakanlığı’na gönderdik” diye yanıt vermesinin ardından Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün Ş.D.’ye, evraklarda incelemeye gerek görülecek bir şey olmadığı yanıtını gönderdiği iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise hangi gerekçeler doğrultusunda evraklarda incelemeye gerek görülecek bir şey olmadığı kanısına varılmıştır?

6- Başbakan olarak, siz, ülke menfaatleri açısından önem arz eden bir ihbarla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulunu neden görevlendirmediniz?

7- Cumhurbaşkanı ülke menfaatleri açısından önem arz eden bir ihbarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’nu neden görevlendirmemiştir?

8-Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü neden böylesine büyük bir yolsuzluk ihbarı ile ilgili belgelerde incelemeye gerek görülecek bir şey olmadığını belirtmiştir?

9- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün bu denli büyük boyutlardaki yolsuzluk ihbarını ciddiyetle değerlendirmeye almamasında olayın üzerinin örtülmesi yönünde aldıkları talimatlar olduğu iddiası doğru mudur?

10- Bugün Gazetesi’nin yolsuzluk ihbarına ilişkin haber yapılmaması yönünde üç bakanın araya girdiği ve bu nedenle ihbarın haber yapılmadığı iddiası doğru mudur?  Doğruysa, Bugün Gazetesi’nden, Ş.D.’nin yolsuzluk ihbarını haber yapmamasını isteyen 3 bakan kimdir?

11- Bu denli büyük boyutlardaki yolsuzluk ihbarını değerlendirmeye almayarak bir nevi göz yuman üst yöneticiler hakkında yasal işlem yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır? “

    Cumartesi, 11 Ocak 2014 19:15

Bağlantılı Konular