"Türkiye'de antidepresan tüketimi 2012 yılında 25 milyon 958 bin 726 kutuya çıkmıştır"

Sezgin Tanrıkulu toplumda gideerek artan şiddetin ülke ekonomisi verileriyle ilişkilerini belirlemek için meclis araştırması istedi. Tanrıkulu’nun araştırma isteği ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde giderek artan toplumsal şiddet ve ruhsal rahatsızlıkların ülke ekonomisi verileriyle ilişkilerini belirmek için sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

Gerekçe:

Ülkemizde bilhassa ekonomik koşulların ağırlaşması, geçim derdi ve kaygısıyla vatandaşlarımız her yıl gittikçe artan bir şekilde depresyon hastalığının pençesine itilmekte ve gittikçe artan miktarlarda antidepresan ilaçlar kullanmaktadırlar.

Bir toplumun ruhsal sağlığı ekonomik refah ile doğrudan ilintilidir; bir toplumda geçim koşulları ne kadar zorlaşırsa o denli de huzursuzluk, endişe, kaygıya bağlı olarak ruhsal sağlık bozulmaya başlar ve giderek tüm kamu sağlığını tehdit etmeye başlar.

Türkiye de 2008′de 16 milyon 537 bin 260 kutu antidepresan ilaç satışı yapılırken söz konusu dönemde yaşanan ekonomik krizle antidepresan tüketimi 2009′da 19 milyon 62 bin 74 kutuya, 2010 yılında da 22 milyon 741 bin 972 kutuya, 2011 ‘de tüketim 25 milyon 672 bin 415 kutuya 2012 yılında ise tüketim 25 milyon 958 bin 726 kutuya çıkmıştır.

Türkiye’de bireyler düzeyinde eğer ekonomik anlamda bir gelişme sağlansaydı; toplum fertlerinin gelirlerinde reel artışlar gerçekten gerçekleşmiş olsaydı, Milli Gelir reel olarak artmış olsaydı,  antidepresan ilaç tüketiminin artması değil aksine azalması gerekmekteydi.

Türkiye’de son yıllarda toplumsal şiddet olaylarında yaşanan artış ve yurttaşların ekonomik sorunları ülkemizin ruh sağlığını topyekun olumsuz anlamda etkilemekte toplumsal şiddeti arttırıcı kısır döngü oluşturmaya devam etmektedir.

Ruhsal hastalıkların ve anti depresan ilaçları kullanımının gelir düzeyi ile doğrudan ilişkisini gözler önüne sermek,  alınması gereken etkin önlemlerin saptanarak hayata geçirilmelerini sağlamak amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekli olmaktadır.

    Cuma, 10 Ocak 2014 19:06

Bağlantılı Konular