"Tutuklu veya hükümlüler hangi durumlarda “Süngerli odalara” kapatılmaktadır?"

Tanrıkulu, cezaevlerindeki süngerli oda uygulamasına ilişkin soru önergesi verdi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

Cezaevleri tutuklu veya hükümlülerin dış dünyayla fiziksel olarak irtibatlarının kesildiği infaz kurumları olmaktan çıkarılarak mahkumların tecrit içinde tecrit uygulamasıyla cezalandırıldığı işkencehanelere dönüştürülmüştür. İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, tuvaletin bile ayrılmadığı, oturacak yerin dahi yapılmadığı “süngerli oda” görüntüleri basına yansımıştır. Gökhan Çoban isimli tutuklunun konduğu “süngerli odanın” süngerlerini sökmesini dava konusu yapan cezaevi yönetiminin mahkemeye sunduğu görüntüler, Ortaçağ zihniyetinin hala Türkiye’deki infaz kurumlarında vücut bulduğunu ortaya koymuştur. Çoban’a, süngerleri söktüğü için “kamu davası” açılması üzerine ortaya çıkan görüntülerde, odadaki tuvaletin bile kamerayla gözetlendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu uygulama insan haklarının en ağır biçimde ihlal edildiğini ortaya koyuyor.

Bu bağlamda;

1- “Süngerli oda” sistemi hangi cezaevlerinde bulunmakta ve ne zamandan beri uygulanmaktadır ve şu ana kadar kaç tutuklu veya hükümlü bu odalarda tutulmuştur?
2- Söz konusu uygulama hangi yasaya, yönetmeliğe dayanmaktadır?
3- “Süngerli oda” uygulaması Adalet Bakanlığı emriyle mi yürürlüğe sokulmuştur?
4- Süngerli odalarda” kamera sistemi hangi sebep, dayanak veya yönetmelikçe bulunmakta ve neden tuvalet dahi izlenmektedir?
5- Söz konusu odalarda mahkumların en az ve en çok tutuldukları süre ne kadardır?
6- Tutuklu veya hükümlüler hangi durumlarda “Süngerli odalara” kapatılmaktadır?
7- Gökhan Çoban’ın süngerli odaya kapatılma gerekçesi nedir?
8- Süngerli odaya kapatma cezası çocuk mahpuslar için de uygulanmakta mıdır?
9- Cezaevlerinde süngerli odalar dışında, klasik koğuş-hücre sisteminden farklı olarak başka türden cezalandırma mekanları bulunmakta mıdır?
10-  “Süngerli oda” uygulaması devam edecek midir? Bu uygulamaya son verilecek midir?

    Cuma, 10 Ocak 2014 18:41

Bağlantılı Konular