"Kaç kişinin Facebook ve Twitter hesapları takip edilmektedir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

Binlerce internet sitesinin yasaklandığı Türkiye’de AKP hükümeti, sansür uygulamasının çıtasını daha da yükselterek, kişilerin internetteki tüm faaliyetlerini takip etmek üzere yeni bir çalışmanın içerisine girmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleriyle ilgili tasarıda, anahtar kelime engelleme sistemi yoluyla internet erişiminin sınırlandırılmaya çalışılması, dahası kişilerin internetteki tüm faaliyetlerinin kayda alınarak iki yıl boyunca saklanacak olması, yeni bir fişleme yöntemidir. İnternet üzerinde meydana gelen suçların takip altına alınabilmesi için tüm kullanıcıların izlemeye alınması, yurttaşların tümüne potansiyel suçlu muamelesi yapmaktır ve bu muamele de otoriter rejimlere hastır.

Bu bağlamda,

1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleriyle ilgili tasarıda, internet erişimini sınırlayıcı düzenlemelere yer verilmesinin amacı nedir?
2-Bireylerin sosyal ağlardaki faaliyetleri ve aramalarının kayıt altına alınıp iki yıl boyunca saklanması hangi maksat dolayısıyla hasıl olmuştur?
3-Halihazırda Twitter, Facebook gibi sosyal medya işlevi gören ağların kullanıcıları takip edilmekte midir? Kaç kişinin Facebook ve Twitter hesapları takip edilmektedir?
4-Gençlerin, çocukların interneti doğru kullanmaları konusunda okullarda eğitim vermek yerine neden tüm kullanıcılara sınırlama getirilmesi tercih edilmiştir?
5-İnternet erişimine sınırlayıcı düzenlemelere yer verilmesinde, yani bir tür sansür uygulanmasında sosyal medyanın Gezi Olaylarındaki kullanımının etkisi var mıdır?
6-Türkiye genelinde 2011-2014 yılları arasında sosyal medya üzerinden (Facebook, Twitter, vd.) kişilere açılan herhangi bir soruşturma var mıdır? Varsa sayısı nedir? Açılan soruşturmalar sonucunda Türkiye genelinde ceza alan kaç kişi vardır?
7-Bu cezalardan para cezasına çevrilen var mıdır? Varsa toplam tutarı ne kadardır?”

    Perşembe, 09 Ocak 2014 18:15

Bağlantılı Konular