Sezgin Tanrıkulu Maliye Bakanlığı'ndaki görevden alınmalarla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi verdi.


“Basına yansıyan haberlere göre, Maliye Bakanlığı haftaya büyük bir operasyonla başlamıştır. Bakanlık üst düzey yöneticileri birer birer görevlerinden alınmaktadırlar. Kritik noktalardaki Genel Müdürler ile Daire Başkanları görevden alınmakta ya da emeklilikleri istenmektedir. Söz konusu isimlerin, bir liste kapsamında çağrılarak görev değişikliklerinin bildirildiği ve isimlere tebligatların sürdüğü basında yer almıştır.
Şu ana kadar aralarında Maliye Bakanının Özel Kalem Müdürü ile daha önce Özel Kalem Müdürüyken, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğüne atanan isimlere kadar çok sayıda üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanları görevden alınmıştır.
Bu kapsamda Muhasebat Genel Müdürünün de görevinden alındığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürünün (BAHUM) de emekliliğinin istendiği belirtilmiştir. Gelir İdaresi, Gelir Politikaları, Muhasebat Genel müdürlüğü, Hukuk müşavirliği vb. birçok ana birimde daire başkanları da görevden alınmıştır.

Bu bağlamda;

1. Görevden alınan kişiler hangi tarihlerde bulundukları görevlerine atanmışlardır?
2. İlgili görevlerine hangi usul ve yöntemle atanmışlardır?
3. Göreve atanma ile ilgili hangi Bakanın imzası bulunmaktadır?
4. Maliye Bakanlığı üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanları hangi gerekçe ile görevlerinden alınmışlardır?
5. Maliye Bakanlığı üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanlarının hangi gerekçe ile emeklilikleri istenmektedir?
6. İlgili üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanları görevlerine atanırken hangi referanslar dikkate alınmıştır?”

    Çarşamba, 08 Ocak 2014 18:03

Bağlantılı Konular