CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan yolsuzluğu önlemek için 11 çağrı

-“Rüşvet ve yolsuzluklar konusunu dokunulmazlıkların dışına çıkaralım”

-“. Kamu İhale Yasası’nı AB standartlarına getirelim”

-“ Siyasi ahlak yasası çıkaralım.”
-“Siyasi Partiler Yasası’nı çıkaralım, siyasetin finansmanını şeffaf hale getirelim”
-“. Adli kolluk yasasını çıkaralım, yürütme organının yargı üzerindeki baskısını kaldıralım”
-“. Kamu harcamalarını TBMM adına denetleyen Sayıştay’ı daha güçlü hale getirelim, raporları bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’ye gelsin”
-“Ticari sır kavramını yeniden düzenleyelim, içtüzüğü değiştirelim, parlamento yolsuzluk, rüşvet konusunda araştırma komisyonu kuruyorsa kimse ticari sırrın arkasına saklanmasın”
-“. Parlamentoda kesin hesap komisyonu kuralım, kamu harcamalarını denetleyen kurum olsun, başkanı muhalefet partisinden olsun, iktidar muhalefete hesap versin”
-“Yolsuzluk ve rüşvet konusunda dağınık bir mevzuatımız var, tümünü toparlayalım, çağdaş anlamda yolsuzlukla mücadele yasası çıkaralım.”
-“Gelir İdaresi Başkanlığı’nı özerk hale getirelim. Vergi denetimini siyasi amaçla kullanmayalım”
-“Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK gibi kurumlar var, bu kurumları siyasetten arındıralım”
-”Başbakan’a açık ve net çağrı yapıyorum, yolsuzlukları önlemek için 11 maddelik çağrım var Türkiye’yi yolsuzluklardan arındıralım istiyorum. Evet der mi, gelir mi? Gelmesi için ar damarının olması lazım”

    Salı, 07 Ocak 2014 17:25

Bağlantılı Konular