"Paris gezilerinin Mücahit Aslan ile Güngör Çepni tarafından organize edildikleri doğru mudur?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: “2011-2013 yılları arasında hükümetinizde yer almış birçok bakanın işadamlarına ait özel uçakla Ankara ve İstanbul’dan tatil amaçlı Paris’e götürüldükleri doğru mudur?

Tanrıkulu soru önergesi verdi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

1-2011-2013 yılları arasında hükümetinizde yer almış birçok bakanın işadamlarına ait özel uçakla Ankara ve İstanbul’dan tatil amaçlı Paris’e götürüldükleri doğru mudur?
2-Doğru ise, Bakanlarınız, kamu ihaleleri nedeniyle ödüllendirilmek amacıyla mı, işadamları tarafından Paris tatiline götürülmüşlerdir?
3-Paris gezilerinin danışmanlarınızdan Mücahit Aslan ile işadamı Güngör Çepni tarafından organize edildikleri doğru mudur?
4-Güngör Çepni’ye ait özel uçakla son iki yıl içerisinde en az beş defa tatil maksatlı Paris’e götürülen Bakanlar kimlerdir?
5-Bakanların tatil masrafları Güngör Çepni tarafından hangi gerekçeyle karşılanmıştır?
6-Bakanlarınızın bu tatil gezilerinden haberiniz var mıydı?
7-Güngör Çepni adlı iş adamına 2004–2013 yılları arasında verilen kamu ihaleleri bulunmakta mıdır?
8-Bulunmaktaysa bu ihaleler nelerdir?
9-Kamu ihaleleri dolayısıyla Güngör Çepni’nin sahibi olduğu veya ortaklıklarının bulunduğu şirketlere yapılan ödemelerin toplam tutarı ne kadardır?
10-Danışmanınız Mücahit Aslan’a ait olan veya ortaklıklarının bulunduğu şirketler bulunmakta mıdır?
11-Söz konusu şirketlere 2004–2013 yılları arasında kamu ihaleleri verilmiş midir?
12-Danışmanınız Mücahit Aslan’ın kamu ihalelerinin hangi şirketlere verileceğini belirleyen kişi olduğu iddiası doğru mudur?”

    Pazar, 05 Ocak 2014 15:23

Bağlantılı Konular