Son Kontrol!

Yüksek Seçim Kurulu’ndan 30 Mart 2014 seçimlerinde kullanılacak Muhtarlık Bazında Seçmen Listeleri doğrultusunda güncellenen web sitemize TC Kimlik numaranız ve baba adınızla giriş yapabilir, kendinizin ve binanızdaki diğer kişilerin seçmenlik durumlarını kontrol edebilirsiniz:

Web: http://esecmen.chp.org.tr/
Iphone - Ipad: https://itunes.apple.com/app/e-secmen/id670241191
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halici.e_secmen

Bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız!
Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileri ile ilgili konularda 23 Ocak 2014 tarihine kadar itirazda bulunabilirler. Seçmenlerin yapacakları itirazlarında kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu itirazlarda T.C. kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı yerine geçen belgelerden birisine itibar edilir. İtirazların gerekçeli olması ve delile dayanması gerekmektedir.

Bu itirazlarda kişiler önce nüfus müdürlüklerine adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi, veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi veya tapu kaydı gibi belgelerden birisi ile başvururlar. Nüfus müdürlüklerinden adres değişikliğinin uygunluğuna (o adreste oturduklarına) ilişkin belge alırlar. Nüfus müdürlüklerinden alacakları belge ile birlikte ilçe seçim kuruluna dilekçe vererek başvururlar.

    Cumartesi, 11 Ocak 2014 18:52

Bağlantılı Konular