"2011 – 2013 tarihler arasında genel dinleme yapılmış mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu’nun telefon dinlemeleriyle ilgili soru önergesi şöyle:

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Toplumun her kesiminde yoğun tepkiye neden olan telefon dinlemeleri konusundaki belirsizlik ve hukuk dışı uygulamalar devam etmektedir. Anayasamızın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22. maddesi herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir ve bu özgürlüğün temelinin gizlilik olduğunu vurgular. Benzer şekilde, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan özel hayatın korunmasıyla ilgili düzenlemelerde izinsiz biçimde görüşmelerin kaydedilmesini, bu kayıtların yayınlanmasını açıkça suç kabul edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak;

1- 2011 – 2013 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararıyla telefon dinlenmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise, sayısı nedir? Dinlenme talepleri hangi kurum tarafından yapılmıştır? Dinlenenler arasında Bankaların Genel Müdürleri Askeri, Yargı Emniyet üst düzey bürokrat var mıdır? Varsa kimlerdir?
2- 2011 – 2013 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararı olmadan (Yasa Dışı) telefon dinlenmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise, sayısı nedir? Dinlenme kim ve kimler tarafında yapılmıştır?
3- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), cumhuriyet savcısı dinlemeler sonunda suç delili bulunmadıysa, bunu 15 gün içinde ilgili kişiye “telefonlarınız dinlenmiştir, suç unsuru bulunamamıştır” yönünde bilgi verilmesini öngörmektedir. Dinleme sonucunda suç unsuru bulunmayan kaç kişiye telefonlarınız dinlenmiştir diye bilgi verilmiştir? Verilmediyse sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır?
4- Yargıtay’ın, genel dinleme-izleme yapılmayacağı konusundaki kararı bilinmektedir. 2011 – 2013 tarihler arasında genel dinleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa sorumluları hakkında yapılan işlemler nelerdir?
5- Telefonu dinlenen veya teknik takip altında olan Muhalefet Partisi yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları savcılar hâkimler ve emniyet mensupları bulunmakta mıdır? Bu kişiler kimlerdir? Takip edilme veya dinlenme gerekçeleri nelerdir?
6- 2011 – 2013 yılları arasında Ana Muhalefet Partisi yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları, Hâkimler, Savcılar, Emniyet Müdürleri ve Emniyet daire Başkanları ve kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri Sendika Başkanları fişlendiği iddiaları doğru mudur? Bu doğruysa hangi kurum ve kişiler tarafında fişlenmişlerdir?

    Cumartesi, 28 Aralık 2013 13:53

Bağlantılı Konular