"Hükümet artık sadece ahlaken değil, hukuken de meşruiyetini kaybetmiş bulunmaktadır"

“Yargı açıkça dikta yönetiminin emrine verilmiştir. Türkiye’de anayasa rafa kaldırılmıştır”

“Başbakan’ın kendisine ve birinci derece yakınlarına uzanan tüm yolsuzluk iddiaları artık soruşturulamaz ve yargılanamaz noktasına getirilmiştir”

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir Cumhuriyet Savcısı olarak değil de sanki bir hükümet sözcüsüymüş gibi yaklaşmaktadır”

“Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartması imkanı verilmiştir”

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı düzenlediği basın toplantısında yolsuzluk dosyasına el konulması, savcının görevden el çektirilmesi ve sontrasındaki olumsuzluklara dikkat çekerek şunları söyledi;

Değerli basın mensupları, yürütülmekte olan büyük rüşvet ve yolsuzluk davasının savcısının açıklamalarını izledik. Sayın Savcı son derece önemli bazı hususların altını çiziyor. Hem Başsavcılık üzerinden, hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartması imkanı verilmiştir.

Değerli arkadaşlarım, hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Turan Çolakkadı’nın açıklamaları gündeme geldi. Daha sonrada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun bir kaç muhalefet şerhiyle yaptığı bir açıklama gündeme oturdu.

Üzülerek görüyoruz ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir Cumhuriyet Savcısı olarak değil de bu vahim gelişmelere sanki bir hükümet sözcüsüymüş gibi yaklaşmaktadır. Bu müdahaleden sonra ki, bizimde hafta başından beri yaptığımız tüm uyarılar hatırlarınızdadır. Bu müdahaleden sonra açık ve net kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz. Türkiye artık bir hukuk devleti olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Yargı açıkça dikta yönetiminin emrine verilmiştir. Şuandan itibaren Türkiye’de anayasa rafa kaldırılmıştır.

Değerli basın mensupları, artık rüşvet ve yolsuzluk bu iktidar ve uzantıları için suç olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Açıkça Başbakanın kendisine ve birinci derece yakınlarına uzanan tüm yolsuzluk iddiaları bundan sonra soruşturulamaz, yargılanamaz noktasına getirilmiştir. 11 yıllık iktidar bugün Türkiye’yi çok derin bir devlet krizinin, kaosun maalesef içine sokmuştur. Hırsızların, yolsuzluk yapanların, rüşvet alanların ve verenlerin, kara para aklayıcılarının kol gezdiği bir ülke haline getirilmiştir Türkiye. Yani bir başka deyimle Türkiye’de hırsızlara gün doğmuştur.

Değerli yurttaşlarımız, yaşananlar ciddi ve ağır bir suç eylemidir. Bu rüşvet ve dosyalarına müdahale edenler, delilleri karartanlar, bilgi ve belge tahrif edenler kademeli olarak söylüyorum siyaset kademesindekiler, emniyet kademelerinde bu işe alet olanlar yargı boyutunda açıkça bu baskılara boyun eğenler hepiniz hiç unutmayın bu sürecin ortak sorumluları durumundasınız. Hepiniz açıkça anayasayı ihlal suçu işliyorsunuz. Bu sorumluların yargıyı da teslim alanların, emir verenlerin, emir taşıyanların bu hukuk dışı emirlere uyanların tümü hiç unutmayın Türk milletine hesap vereceksiniz. Burada HSYK’ya da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Anayasanın açıkça rafa kaldırıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde bildiri yayınlayarak olayları geçiştiremezsiniz ve bu sorunları çözemezsiniz. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan yetkilerinizi kullanmak zorundasınız.

Değerli basın mensupları, son cümlelerim. Demokratik hukuk devletini içselleştirmiş bulunan Türk milletinin parti ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin bu anayasa darbesine karşı çıkacağından eminiz. Hükümet artık sadece ahlaken değil, hukuken de meşruiyetini kaybetmiş bulunmaktadır. Altını çizerek tekrar ediyoruz. Bu bir anayasa ihlalidir. İşlenen suç bir anayasa ihlal suçudur. Ucu kendisine dokunmasın diye yolsuzlukları örtbas etmek isteyen Başbakan hukuk devletiyle evrensel hukuku ayaklar altına almış ve aldırmış, bedelini de mutlaka hukuk önünde en ağır şekilde ödeyecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi adına bu vahim gelişmeler karşısında kamuoyunun bilgisine görüşlerimizi ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 27 Aralık 2013 12:16

Bağlantılı Konular