Tanrıkulu istisnai yollarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen kişilere ilişkin soru önergesi verdi

“Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmalarında hükümetinizdeki bir bakana 1 Milyon dolar para verildiği iddiaları doğru mudur?”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı yanıtlanmasını arz ederim.

Tarihin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması hakkında her gün yeni iddialar ortaya atılmakta, yeni bilgiler gün ışığına çıkmakta ve hükümetiniz tarafından iddiaların üzerine gidip aydınlatılması sağlanmak yerine üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Basının haber yapma ve halkın haber alma hakkının da kısıtlandığı bir ortamda aydınlatılmaya muhtaç birçok iddia bulunmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Mohammad Zarraf, Shahram Mohaghegh Orami, Aresh Miangoggian, Raja Mohammad Reza ve Hoossein Zarraf adlı kişilerin Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnai yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığı iddiaları doğru mudur?
2-  Anılan iddialar doğru ise hangi gerekçelerle anılan işlem gerçekleştirilmiştir?
3- İstisnai yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmışsa ilgili kişiler için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesi kapsamında hangi bakanlık gerekçeli bir teklif hazırlamış ve gerekçesinde ne yazmıştır?
4- Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul zaruri görülmüşse, bu zaruret nedir?
5- Bu kişiler istisnai olarak Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığına kabul edilmişse, Bakanlar Kurulu kararına imza atarken adı geçen kişileri tanıyor muydunuz?
6- Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmalarında hükümetinizdeki bir bakana 1 Milyon dolar para verildiği iddiaları doğru mudur?
7- Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması için ilgili bakan ve bürokratlara menfaat sağlandığı iddiaları doğru mudur?”

    Cuma, 27 Aralık 2013 11:47

Bağlantılı Konular