Sezgin Tanrıkulu, kamu alımlarının araştırılması için meclis araştırması istedi

CHP 2003-2012 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Tüm Kamu Alımlarının Araştırılarak, Yolsuzlukların Tespit Edilmesi ve Etkin Şekilde Engellenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması açılması istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığına gönderdiği Meclis Araştırması önergesi şöyle:

“Sağlık Bakanlığı’nda 2 numaralı yetkili olarak adı belirtilen M.M. adlı bürokrata 100.000 TL. tutarın da rüşvet verildiği iddiasının gerçek olup olmadığının ve Yalçın Akdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanının kendi adlarının kullanılarak iş yapılmasında fiili olarak rolleri bulunup bulunmadıklarının belirlenmeleri amacıyla Meclis Araştırması istedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye genelinde inşa edilen ve edilmekte olan 112 Acil Sağlık İstasyonlarının Sağlık Bakanlığı tarafından hangi firmalara yaptırıldığı, düzenlendiyse ihalelerin hangi usullerle düzenlendikleri, Ferşat Group adlı şirketin Acil Sağlık İstasyonlarının inşa edilmelerinde taraf olup olmadığının, alacaklı olduklarını ve dahası dolandırıldıklarını iddia eden müteahhitlerin alacaklarının nereden hangi ticari işlerden kaynaklandığının, İl Sağlık Müdürlükleri ile Ferşat Grup arasında protokoller yapılıp yapılmadığının, hangi İl Sağlık Müdürlüklerinin Ferşat Grup ile protokol imzaladıklarının, hangi belediyeler tarafından Ferşat Grup’a 112 Acil Sağlık İstasyonları inşa işi için arazi tahsis edildiğinin, Acil Sağlık İstasyonu inşa işinde ve müteahhitlerin dolandırılmalarında Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat ve Gençlik ve Spor Bakanının kayınpederi olan Ali Yüksel’in sorumluluklarının hangi bürokrat ve devlet görevlileriyle çıkar ilişkilerine girdiklerinin, Sağlık Bakanlığı’nda 2 numaralı yetkili olarak adı belirtilen M.M. adlı bürokrata 100.000 TL. tutarın da rüşvet verildiği iddiasının gerçek olup olmadığının ve Yalçın Akdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanının kendi adlarının kullanılarak iş yapılmasında fiili olarak rolleri bulunup bulunmadıklarının belirlenmeleri amacıyla Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Milletvekili ve aynı zamanda Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat ile  (Muhammet Zahid Ferşatefendioğlu) Gençlik ve Spor Bakanının kayınpederi olan Ali Yüksel’in  Türkiye genelinde 4 bin adet 112 Acil Servis İstasyonu inşa etme işine giriştikleri, söz konusu işi Oktay Ferşat’a ait Ferşat Grup adlı şirketin üstlendiği ve Gençlik ve Spor Bakanının kayınpederi Ali Yüksel’in ise Genel Koordinatörlüğünü yaptığı ayrıca  Yalçın Akdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanının;  akrabaları olan kişilerce referans olarak gösterildiklerinin ifade edildiği bir projede 150 kadar müteahhidin 60 Milyon TL. tutarında dolandırıldıkları haberleri basın yoluyla  kamuoyuna duyurulmuştur.

Kamuoyuna iletilen haberlerde ayrıca, işi üstlenen firmanın sahibi Oktay Ferşat (Muhammet Zahid Ferşatefendioğlu)’ın  alacaklı müteahhitlerle buluştuğu ve Sağlık Bakanlığı’nın M.M. adı ile belirttiği 2 numarasına 100 bin TL. rüşvet verdiğini söylediği de vurgulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ise bütün bu gelişmeler üzerine belirtilen olay ve tarafların kendileriyle ilgileri olmadığını, Sağlık Bakanlığının Acil Servis İstasyonları işi ile ilgili adı anılan kimse veya firmalarla hiçbir sözleşme imzalanmadığını duyurmuş, olayı kamuoyuna ileten Sözcü Gazetesi hakkında da dava açmıştır.

Antalya’da yaptırılan 112 Acil Servis İstasyonu’nun açılışının Antalya Valisi tarafından bizzat yapıldığı iddia edilmektedir.

Ayrıca 6 Ocak 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Coşkun ( Halen Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.) imzası ve bakan adına yayınlanan yazı ile de Ferşat Grup adlı şirketle Acil Sağlık İstasyonları işi için protokol imzalanabileceği belirtilmiştir. Kamuoyuna yansıyan iddialar arasında Sağlık Bakanlığının ve birçok bürokratın rüşvet aldığı belirtilmektedir. Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat’ın, Sağlık Bakanlığına ve bürokratlara rüşvet verdiği, bunun dosyasını ise Başbakana gönderdiği iddiaları mevcuttur. Yine basında yer alan haberlere göre bahsi geçen iki şahıs hakkında Yalçın Akdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanının suç duyurusunda bulunduğu belirtilmiştir. Olaylar ve iddialar adli makamlara intikal etmiştir ancak bu olay ve iddiaların devlet kademesindeki etkileri de araştırılmalıdır.

Sözcü Gazetesi ise tüm haber ve konuşmaların görüntüleri ile  kayıtların kendilerinde olduğunu ve haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir yetkilinin şüphe uyandıracak şekilde kendilerinden bilgi dahi istemediğini açıklamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunda Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın yetkilerini kısıtlayarak mali denetimi üst yöneticiye üst siyasi sorumluluğu olan bakana bağlayarak gerçekleştirmek istenmiştir. Sayıştayın dış denetim görevini yerine getirememesinin, çalışamaz hale gelmesinin yanında rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlüklerde iç denetim mekanizmasının da sağlıklı bir şekilde işleyemeyeceği ortaya çıkmıştır. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’ın kayınpederi Ali Yüksel, Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat (Muhammet Zahid Ferşatefendioğlu) adının karıştığı rüşvet soruşturmasın ne derece tarafsız, şeffaf bir şekilde yürütüleceği sorgulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı Acil servis istasyonu ile ilgili kamuya yansıyan rüşvet skandalının tarafsız, şeffaf bir şekilde soruşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir.”

    Perşembe, 26 Aralık 2013 14:16

Bağlantılı Konular