"Yolsuzluk konusundaki tavrı AKP’ye yakışsa bile, Türkiye’ye asla yakışmamaktadır"

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, AKP Hükümeti’nin yolsuzluk soruşturmasını uluslararası bir komplo olarak görmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Loğoğlu açıklamasında şöyle dedi:

“17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı Bakanlar Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve üst düzey bürokratların da aralarında olduğu 91 kişi gözaltına alınmış ve sonrasında 26 kişi tutuklanmıştır. Soruşturmayla ilgili olarak dört Bakan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialar ulusal ve yabancı basında yer almaya devam etmektedir.

Çağdaş demokrasilerde, isimleri etrafında yolsuzluk iddiaları olan siyasetçiler kamu vicdanı ve siyasi etiğin gereği olarak derhal istifa ederler ve soruşturmanın önünü açarlar. Fakat ülkemizde AKP iktidarı bu erdemi gösterememekte, demokrasi ve siyasi ahlaktan nasibini almamış tepkiler vermenin ötesine geçememektedir.

Başbakan Erdoğan ve iddiaların muhatabı olan Bakanlar soruşturmayı kendilerine karşı düzenlenen uluslararası bir komplo olarak görmekte ve yolsuzluk iddialarını inkâr etmektedirler. AKP, iktidar gücünü kötüye kullanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan yargı ve adli kolluk mensuplarını tayinler ve yönetmelik değişikliği yoluyla etkisiz hale getirmeye çabalamaktadır.  AKP’nin durumu örtbas etmeye yönelik bu tepki ve uygulamaları yolsuzluk iddialarının ciddiyet ve boyutlarının görünenden çok daha fazla olduğuna işaret etmektedir.  Geç gelen ve geç kalan bakan istifaları ise, köprülerin altından bu kadar su geçtikten sonra, fazla bir anlam taşımamakta ve AKP Hükümetinin yanlış çizgisini değiştirmemektedir.

Yaşananlar ülkemiz için siyasi, ekonomik ve toplumsal olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu gelişmeleri “uluslararası komplo” iddialarıyla açıklamaya çalışan iktidar, Türkiye’nin dış ilişkilerine de zarar vermektedir.  Başbakan Erdoğan bir ülkenin Ankara Büyükelçisini ülkeden atmakla tehdit edip hedef göstermekte, AKP’ye yakın basın organları da İsrail ve İngiltere’yi suçlayan açıklamalar yapmaktadırlar.

AKP Hükümeti’nde yaşanan panik ve hezeyanın yansıması olan bu açıklamalar karşısında, ABD yetkilileri rahatsızlıklarını ifade etmiş ve bu inkarcı ve suçlayıcı eğilimin olumsuz sonuçlarına dikkat çekmişlerdir.  Avrupa Birliği makamları da soruşturmaya müdahale edilmesinden kaygı duyduklarını belirterek yargı bağımsızlığının Türkiye’nin AB üyeliği için önemli koşullardan birisi olduğunu hatırlatma ihtiyacı duymuşlardır.

AKP Hükümeti’nin yolsuzluk iddiaları karşısındaki eylem ve tutumu Türkiye’nin uluslararası planda zaten bozuk olan imajını daha da sarsmakta ve ülkemizi itibarsızlaştırmaktadır. Açıkça görülmektedir ki, Türkiye’nin AB’den uzaklaşmasında, ABD gibi önemli bir ülkeyle ilişkilerimizin bozulmasında ve ülkemizin ekonomisine büyük zararlar verebilecek güven kaybını AKP umursamamaktadır.  Başbakan Erdoğan, yolsuzluk iddialarının usulünce soruşturulmasına yardımcı olmak yerine bu durumdan bile bir seçim kampanyası devşirmeye çalışmaktadır.  Bu yaklaşım, yabancı çevrelerce olumlu karşılanmayacak, inandırıcı bulunmayacak ve dolayısıyla fatura AKP’den önce Türkiye’ye çıkacaktır.

CHP olarak bu gidişatı kaygıyla izliyor ve AKP Hükümeti’ni uyarıyoruz: Yolsuzluk suçlamalarına Türkiye’nin dış ilişkilerini,  küresel itibar ve güvenilirliğini hiçe sayarak dayanaksız komplo suçlamalarıyla karşılık veren ilk Hükümet olarak tarihe geçmektesiniz. Bu tavır AKP’ye yakışsa bile, Türkiye’ye asla yakışmamaktadır. AKP’ye diyoruz ki susmayan, konuşan ve temiz toplum isteyen yurttaşlarımızı ellerini kırmakla tehdit edeceğinize kendi ellerinizi soruşturmanın içinden çekin.”

    Çarşamba, 25 Aralık 2013 13:42

Bağlantılı Konular