" “Kaçabiliyorsan kaç” telkininde bulunmak suçun ikrarı değil midir?"

Rüşvet soruşturmasına ilişkin Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Tarihin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması hakkında kamuoyunda yer alan bilgiler ve iddialar vahim düzeylere ulaşmış ve fakat hükümetiniz tarafından soruşturmanın sağlıklı yürümesi için gerekli tedbirler almak yerine soruşturma hakkında sadece olumsuz yorumlar yapılarak hukuki ve fiili birtakım müdahalelerde bulunmak yolu tercih edilmektedir. Oluşan şaibe nedeniyle de bir kısım konuların ayrıca açıklığa kavuşturulması artık zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda;

1-Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başladığı 17 Aralık günü oğlundan gelen “Polis beni almaya geldi” telefonu sonrası bazı bürokrat ve arkadaşlarını arayarak, “Kaçabiliyorsan kaç” dediği iddia edilen iktidar partiniz mensubu siyasetçi kimdir?
2-İktidarınız hakkındaki soruşturmaya kadar unutulan ve fakat şimdi hatırlanan masumiyet karinesi karşısında iktidar partiniz siyasetçilerinden biri neden bazı bürokrat ve arkadaşlarını arayarak, “Kaçabiliyorsan kaç” deme gereği duymuştur?
3-Bir yandan masumiyet karinesine inandığını söyleyip, diğer yandan “Kaçabiliyorsan kaç” telkininde bulunmak suçun ikrarı değil midir?
4-Oğlundan gelen telefon sonrası soruşturmayı 3. Kişilere sızdıran ve dolayısıyla soruşturmanın selametini etkileyen partiniz mensubu siyasetçi kimdir?
5-Yolsuzlukla mücadelede samimi olduğunu söyleyen bir hükümet olarak şu ana kadar hukuki ve fiili müdahalelerle soruşturmanın selametini etkileyen, şüphelilerin soruşturmadan haberdar olmasını sağlayarak delillerin karartılmasını sağladığı iddia edilen milletvekili veya bakanlar hakkında bir işlem yapılacak mıdır?
6-Uzun yıllar önce seçim vaadi olarak söylediğiniz; ama hiç gerçekleştirmediğiniz milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ve dolayısıyla hakkında yolsuzluk ve rüşvet gibi iddialar bulunan kişilerin ve hükümetinizin siyasetten aklanması yönünde bir çalışma var mıdır?

    Salı, 24 Aralık 2013 11:56

Bağlantılı Konular