"Yerleri değiştirilen veya görevden el çektirilen personelin kusurları nelerdir?"

Tanrıkulu’nun Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Aralarında Bakan oğullarının da olduğu çok sayıda kişinin adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, soruşturmayı yürütmekle görevli emniyet mensupları görevden alınmış, savcılarla ilgili bir kısım tasarruflarda bulunulmuş ve son olarak da tüm teamüllere aykırı şekilde Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirilerek kolluk güçlerinin adli olaylarda “amirlerine” bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda;

1- Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki söz konusu değişiklik, neden yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan hemen sonraya denk gelmiştir? Kolluğun amirlerine bilgi verme zorunluluğu hangi gerekçeyle yönetmeliğe eklenmiştir?
2- Bakan oğullarının da dahil olduğu operasyondan, önceden haberdar olsaydınız, operasyona nasıl bir müdahalede bulunurdunuz?
3- Kolluk güçlerinin amirlerine bilgi verme zorunluluğu, söz konusu rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sizi haberdar etmeyen Emniyet Güçlerine karşı yeni bir yaptırım aracı olarak mı düşünülmüştür?
4- İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın başta olmak üzere Emniyet içindeki görev değişiklikleri hangi referanslara göre yapılmaktadır? Yerleri değiştirilen veya görevden el çektirilen personelin kusurları nelerdir?
5- Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki son değişiklikle, hükümet üyelerinin bulaştıkları yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerine gidilmesi mi engellenmek istenmektedir?
6- 2013 yılında Emniyet içinde kaç personelin görevi, görev yeri değiştirilmiş, kaç personel görevden alınmış, kaç personel araştırdıkları olaylardan el çektirilmiştir? Bu sayılar 2012 ve 2011 yıllarında kaçtır?”

    Pazar, 22 Aralık 2013 16:25

Bağlantılı Konular