"Hükümet minareye kılıf uydurma telaşına düşmüştür"

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“17 Aralık operasyonunda hükümet çevrelerinin güç ve desteğini arkasına alarak yapılan yolsuzluklar bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarken, iktidar soruşturmaya müdahale edebilmek için her yola başvurmaktadır.

Başbakan ve hükumet çevreleri suçluların telaşı içindedirler. Yargıya ve soruşturmaya müdahale edip, üstünü örtmeye çalışmaktadırlar.

Yolsuzluk operasyonunu durdurmak ve üzerini örtmek için bürokraside, emniyette, idarede, mevzuatta hükümet operasyonu başlamıştır.

Yolsuzluk operasyonu sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde başlayan ve Emniyet bünyesinde genişleyen görevden almalarının ardından MASAK Başkan Yardımcısı ve iki TRT yöneticisi de görevden alınmıştır.

Başbakan ve çevresindekiler polisin soruşturmaları üstlerine bildirmeyerek görevi kötüye kullandıklarını ifade etmişler, bu nedenle emniyet müdürleri görevden alınmıştır.

Soruşturmalarda polis adli kolluk görevi görür ve üstü, amiri cumhuriyet savcılarıdır.

Adli Kolluk Yönetmeliğine göre;

“Cumhuriyet savcıları adli görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adli kolluk sorumlularına verir.

Adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.

Adli kolluk görevlilerine, adli görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen soruşturma ile ilgili emir ve talimat verilemez.”

Bir soruşturma başladığında artık adli kolluk sorumluları savcının emrindedir.

Bu hükme uygun hareket eden polis yetkilileri görevden alınarak hükümet suç işlemiştir.

Yaptığının hukuka aykırı olduğunu gören hükümet, şimdi de adlı kolluk yönetmeliğini istedikleri şekilde değiştirip, soruşturmanın üstünü örtmenin yasal kılıfını oluşturmaya çalışmaktadır.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde bugün yapılan değişikliğe göre Emniyet ve Jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu, hükümetin soruşturmaya müdahale niyetinin ne kadar pervasızlaştığının açık örneğidir. İktidar yolsuzluğun üstünü örtmek için her yola başvurmaya başlamıştır.
Hükümet çok korkuyor. Başbakan çok korkuyor. Yolsuzlukla mücadele edenleri susturmak, soruşturmalara müdahale etmek, soruşturmanın üstünü örtmek, suçu ve suçluyu korumak için yönetmelik değiştirecek kadar korkmaktadırlar.

Bu girişim dahi soruşturmanın gideceği noktanın Başbakanı ne kadar korkuttuğunu göstermeye yeter.

Hükümet çalınan minareye kılıf uydurma peşindedir.

Hükümetin yolsuzluğu kapatmaya dönük operasyonları suçtur.

Bütün kamu görevlilerine şu çağrıda bulunuyorum. Kanuna aykırı emir yerine getirilmez. Kanuna aykırı emri veren de ve yerine getiren de suç işler. AKP hükümetinin yolsuzluğu kapatmaya dönük idari operasyonlarına destek vermeyin, bu yöndeki kanuna aykırı emirlerine itaat etmeyin. Aksi halde onlarla birlikte sorumlu olursunuz.

Yağma düzeninin sonuna gelinmiş,  beklenen sona giden süreç başlamıştır.

Rant, Talan,  Ebeveyn (RTE) düzeni ortadadır.

Bu minare hiçbir kılıfa sığmayacak kadar büyük görünüyor.”

    Cumartesi, 21 Aralık 2013 15:22

Bağlantılı Konular