Bülent Tezcan, görevden alınan emniyet müdürlerine ilişkin soru önergesi sundu

Tezcan’ın yolsuzluk soruşturmasına ilişkin soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri  Bakanı Sayın Muammer Güler tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

Bülent Tezcan
Aydın Milletvekili

17 Aralık 2013 tarihinde başlayan rüşvet-kara para aklama-yolsuzluk soruşturmasında bir çok iş adamı bürokrat ve şikayetçi yakınının göz altına alındığı bilinmektedir.

Yine bu çerçevede beşi şube müdürü düzeyinde olmak üzere 11 emniyet müdürü görevden alınmıştır. Özellikle şube müdürleri içinde anılan soruşturmayı yürüten müdürlerin olduğu da bilinmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında emniyet müdürlerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle alındıklarını ifade etmiştir. Ayrıca bu emniyet müdürlerinin operasyondan üstlerini, amirlerini haberdar etmemeleri de gerekçeler arasında sayılmaktadır.

Soruşturma sırasında adli kolluk görevi gören emniyet görevlilerinin amiri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatı doğrultusunda hareket etmesi gerekli ve zorunludur.

Bu çerçevede,

1- Görevi kötüye kullandıkları ifade edilen emniyet müdürleri, amirleri olan soruşturma savcısının emir ve talimatlarına aykırı mı hareket etmişlerdir?
2- Yasal olarak gizli yapılması zorunlu olan soruşturmanın amiri olan cumhuriyet savcısının emir ve talimatı olmadan emniyet müdürlerinin idari amirlerine bu soruşturma hakkında bilgi vermeleri suç değil midir?
3- Bilgi vermedikleri için görevden alınan emniyet müdürleri, asıl adli amirleri olan savcıların bilgisi dışında idari amirlerine bilgi verdiklerinde görevi kötüye kullanmış olmazlar mıydı?

    Perşembe, 19 Aralık 2013 14:00

Bağlantılı Konular