"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğü lehinde tarihi bir karar aldı"

“CHP olarak, ifade özgürlüğü için tüm insanlık adına bir zafer oluşturan bu karar bağlamında verdiği mücadele için Sayın Doğu Perinçek’i kutluyor ve kendisine teşekkür ediyoruz” diyen Loğoğlu AİHM’nin kararıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğü lehinde tarihi bir karar aldı” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle ;

“1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesine ‘uluslararası yalan’ dediği gerekçesiyle Lozan Mahkemesi tarafından ‘ırkçı ayrımcılıktan’ suçlu bulunan Doğu Perinçek’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru 17 Aralık 2013’te karara bağlanmıştır. AİHM, İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. Maddesi’ni ihlal ettiğini belirterek Doğu Perinçek’i haklı bulmuştur.  Karar temyize açıktır.

AİHM, hassas ve tartışmalı konularda fikir beyan etmenin ifade özgürlüğünün temel unsurlarından olduğunun ve hoşgörülü, çoğulcu ve demokratik toplumları totaliter yönetimler ve diktatörlüklerden ayıranın da bu olduğun altını çizmiştir. AİHM, Ermeni soykırım iddialarının tartışmalı bir konu olduğuna ve uluslararası kamuoyunda genel kabul görmediğine işaret etmiştir. AİHM, ayrıca, sabitleşmiş Yahudi soykırımı  (Holocaust) gerçeği ile Ermeni iddiaları arasında bir paralellik kurmanın da mümkün olamayacağına dikkat çekmiştir.

AİHM’in bu kararı, temyiz edildiği takdirde ve kesinleşmesi halinde, tarihsel olaylara ilişkin ileri sürülen görüşlerin suç olarak nitelendirilmesinin yanlışlığı ortaya çıkacak ve tarihsel olaylarla ilgili hüküm vermenin yargı organlarının ya da parlamentoların değil tarihçilerin ve doğrudan tarafların işi olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Öte yandan, İsviçre’nin ceza kanununun 261bis maddesini bu karar ışığında yeniden gözden geçirmesi gerekecektir. Öte yandan, AİHM’in bu kararı, Ermeni iddialarının inkârını suç sayan yasalar çıkartmayı deneyen Fransa gibi ülkelerin yaklaşımlarını etkileyecek bir emsal oluşturacaktır.  Aynı şekilde, Türk tarafının karşı görüşlerinin okul kitaplarında yer almasına gerek olmadığı ve Türklerin bu talebinin ifade özgürlüğü kapsamına girmediği yolunda karar alan ABD Massachusetts eyaleti mahkemeleri gibi yargı organları için de AİHM kararı evrensel bir ilke oluşturacaktır.

CHP olarak, ifade özgürlüğü için tüm insanlık adına bir zafer oluşturan bu karar bağlamında verdiği mücadele için Sayın Doğu Perinçek’i kutluyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. AİHM’in bu kararının Türk mahkemeleri tarafından da gereği gibi değerlendirilerek düşünceleri nedeniyle uzun süredir tutuklu olan vatandaşlarımızın tahliyesine yardımcı olmasını diliyoruz”

Anahtar Kelimeler
    Çarşamba, 18 Aralık 2013 12:32

Bağlantılı Konular