"EÜAŞ’ın doğalgaz santrallerinde fueloil, mazot gibi ikincil yakıtlara geçmesinden kaynaklandığı iddiası doğru mudur?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini sordu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Türkiye genelinde  son günlerde Tekirdağ, Edirne Kırklareli Sakarya Balıkesir Siirt Kayseri   Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin Şırnak’ ve İstanbul, Ankara, Diyarbakır da dahil olmak üzere birçok ilimizde yaşanan elektrik kesintilerinin nedeninin soğuk havaya bağlı olarak artan doğalgaz talebi ve doğalgaz iletim hatlarındaki yaşanan kompresör problemleri olduğu iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1-EÜAŞ’ın doğalgaz santrallerinde fueloil, mazot gibi ikincil yakıtlara geçmesinden kaynaklandığı iddiası doğru mudur?
2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik kesintilerine hazırlıklı olunması konusunda elektrik dağıtım şirketlerini uyardığı doğru mudur?
3-Ambarlıdaki doğalgaz kompresörünün tam kapasite çalışmadığı doğru mudur?
4-Doğru ise  Ambarlıdaki doğalgaz kompresörü neden tam kapasite çalıştırılmamaktadır veya çalıştırılamamaktadır?
5-Erzincan Kompresör istasyonunun devreye girmemiş olması nedeniyle Azerbaycan’dan ithal edilen doğal  gazın yeterli miktarda çekilemediği doğru mudur?
6-Erzincan Kompresör istasyonu neden faaliyete geçirilmemiştir veya geçirilememiştir?
7-Azerbaycan ve İran’dan ithal edilen doğalgaz miktarında bir düşüş mü yaşanmaktadır?
8-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  kış mevsimi öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli altyapı çalışmalarını neden tamamlamamış ve yeterli doğalgaz stoklandırması yapmamıştır?
9-Elektriklerin kesilmesi sonucu sanayi bölgelerindeki işyerlerinin uğradıkları zararların parasal karşılığı yaklaşık ne kadardır? Meskenlerde elektrik kesintisi sebebiyle bozulan elektronik eşyaların parasal karşılığının ödemesi yapılacak mıdır? Bu durumun sorumlusu ya da sorumluları kimlerdir?
10-Diğer küçük ve orta ölçekli işyerlerinin  uğradıkları zararların parasal karşılığı yaklaşık ne kadardır?
11-Son günlerde yaşanan  elektrik kesintileri sonucu İstanbul, Ankara ve diğer illerde maddi kayıplara uğrayan işyerlerinin zararlarının giderilmesi için hükümetin bir çalışması var mıdır? Varsa  uygulamaya konulacak önlemler nelerdir?
12-Son dört yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların neredeyse yok denecek kadar düşük olmasının başlıca sorumlusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı mıdır?
13-Yılın ortalama 110 gününü güneşli geçiren Türkiye’nin, ürettiği enerjinin sadece yüzde 1′ni güneşten elde etmesine yol açan enerji politikası başarılı olarak kabul edilebilir mi?
14-AKP hükümetleri on bir yıllık dönemde yüzde yüz doğal gaza bağımlı hale getirilen bir enerji sistemi inşa etmenin büyük sorunlar ve sıkıntılar yaratacağı yönündeki ülkemizin üniversitelerinin, meslek odalarının ve bilim adamlarının uyarılarını neden dikkate almamıştır?
15-Türkiye elektrik şebekesinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Şebekesi (ENTSO-E) Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi ile deneme paralel işletme bağlantısı üçüncü ve son aşamasının nihai safhasına ne zaman tam entegrasyonu sağlanacaktır?
16- Yanlış bir kararla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına devredilen elektrik dağıtım şirketlerini izleme ve denetleme görevi tekrar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na devredilecek midir?
17-2016 yılına kadar ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasından bir an önce vazgeçilerek maliyet esaslı tarifelere 2016 yılı beklenmeksizin 2014 yılı başında geçilecek midir?
18- Örneğin, Danimarka’da enerjinin 12 merkezden temin edilerek tüm ülke sathına iyi yalıtılmış borularla, yüzlerce kilometre öteye, sadece yüzde birin de altında kayıpla iletildiği gerçeği ve Avrupa’da bölgesel ısınma sistemlerine ağırlık verilmeye başlandığı dikkate alındığında Türkiye, neden hala bölgesel enerji sistemleri konusunda bir çalışma yapmamıştır?
19-Türkiye’de ısı yalıtımı yapılmamış veya yeterli kalitede uygulanmamış binalara tamamıyla sağlıklı ve kaliteli ısı yalıtımları entegre edilmesi için bir fon oluşturulması için yapılan bir çalışma var mıdır? “

    Pazartesi, 16 Aralık 2013 17:33

Bağlantılı Konular