"Türkiye’nin sahte kanser ilaçlarının üretim yeri haline geldiği iddiaları doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan tarafından yanıtlanması istemiyle sahte ilaçlara ilişkin soru önergesi sundu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen bazı ilaçların kalite ve tedavi etki güçleri bakımından Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerdeki eşdeğerlerinden düşük seviyelerde kalite ve tedavi etki gücüne sahip oldukları doğru mudur?
2- Türkiye’de bazı firmaların ilk ruhsat aşaması ve kalite kontrolleri sırasında A Grade hammadde kullanarak ruhsat aldıkları ancak ruhsat alımından sonra D, E Grade ham madde kullanarak ilaçları ürettikleri ve Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir önlem almadığı doğru mudur?
3- 2003-2013 yılları arasında ruhsat verilen ilaçların sayıları nedir?
4- 2003-2013 yılları arasında ruhsat verilen ilaçların daha sonraki dönemlerde yapılan piyasa kontrollerinde ruhsatlarına uygun olarak etkin madde kullanmadığı tespit edilenlerinin sayısı nedir?
5- Türkiye’ye ilaç üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen hammaddelerin 2003-2013 yılları arasında miktarları nedir?
6- Türkiye’de ilaç üretiminde kullanılmak üzere faaliyette bulunan hammadde üreticileri hangileridir?
7- Türkiye’de faaliyet gösteren hammadde üreticileri hangi hammaddeleri üretmektedirler?
8- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nin üç öğretim üyesi tarafından farmakopeye aykırı bulduğu bir ilacın piyasada halen satılmasına izin verdiği doğru mudur?
9- Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nin üç öğretim üyesi tarafından farmakopeye aykırı olduğu tespit edilen ilaç hangisidir? Bu ilaç halen piyasada satılmakta mıdır?
10- 2003–2013 yılları arasında sahte biyoyararlanım sertifikaları ile ruhsat alan ilaçlar hangileridir?
11- Biyoyararlanım şartı hangi tarihte ve hangi gerekçelerle kaldırılmıştır?
12- 2003–2013 yılları arasında piyasadan toplatılan ilaçlar hangileridir?
13- 2003–2013 yılları arasında etken madde miktarı nedeniyle piyasadan çekilen ilaçlar hangileridir?
14- Türkiye’de 2011, 2012 ve 2013 yıllarında piyasa kontrolleri yapılmayan ilaçlar bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu ilaçlar hangileridir?
15- Sağlık Bakanlığı ilaçların piyasa kontrollerini hangi metotlar ve usullerle yapmaktadırlar?
16- Üretilen sahte kanser ilaçlarının piyasaya sürüldüğü iddiaları doğru mudur? Doğru ise sahte kanser ilaçlarının piyasaya sürülmesi izni kim ya da kimler tarafından verilmiştir? Sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa ne zaman yasal işlem başlatılacaktır?
17- Türkiye’nin sahte kanser ilaçlarının üretim yeri haline geldiği iddiaları doğru mudur? Konu ile ilgili yasal inceleme yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır?
18- Sahte kanser ilaçlarının satışını gerçekleştiren kişi ya da firmalar ile ilgili olarak acil yasal işlem yapılacak mıdır? Bu firmalara Sağlık Bakanlığınca yasal izin verilmiş midir? Verildiyse bu izne Sağlık Bakanlığı’nın hangi üst düzey yetkilisi imza atmıştır? İmza atan yetkili hakkında gerekli yasal işlem yapılacak mıdır?”

    Perşembe, 12 Aralık 2013 18:18

Bağlantılı Konular