"9 Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu sayısı kaçtır?"

Sezgin Tanrıkulu cezaevlerindeki tutuklulara ilişkin soru önergesi sundu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Bilindiği gibi, uzun tutukluluk süreleri ve diğer adli kontrol uygulamaları yerine mahkemelerce tutuklama yoluna gidilmesi gibi nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine birçok karar verilmekte ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararıyla da bu sorun hakkında çarpıcı bir tespit yapılmıştır.

Bu bağlamda;

1- 9 Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu sayısı kaçtır?
2- 9 Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde bulunan tutukluların isnat edilen suçlar ve tutukluluk sürelerine göre dağılımı nedir?
3- 9 Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde bulunan bir tutuklunun Türkiye Cumhuriyeti Devletine (Uzun tutukluluk gibi sebeplerle ödenmek zorunda kalınan tazminatlar hariç olmak üzere) duruşmalara sevk maliyetleri de dahil olmak üzere aylık maliyeti nedir?

9 Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde bulunan bir tutuklunun Türkiye Cumhuriyeti Devletine (Uzun tutukluluk gibi sebeplerle ödenmek zorunda kalınan tazminatlar hariç olmak üzere) duruşmalara sevk maliyetleri de dahil olmak üzere toplam maliyeti nedir?

    Salı, 10 Aralık 2013 16:40

Bağlantılı Konular