Tanrıkulu, 28 Şubat mağduru bir kadının meclis koridorunda sürüklendiği iddialarını sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nden 1 gün sonra 28 Şubat mağduru olduğunu söyleyen bir kadın TBMM koridorlarında korumalar tarafından yerlerde sürüklendiği basına yansımıştır.
Yaşadığı sıkıntıyı Başbakana iletmek isteyen kadının etrafında biri kadın 4 koruma olduğu, korumaların en yetkilisi gibi duran görevlinin bağırmaya başladığı ve kadını susturmak için ağzını kapatmaya çalıştığı bu esnada kadının direndiği ve kollarından kaldırıp dört beş metre yürüdükleri ama kadının kendini yere bıraktığı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

1- 28 Şubat mağduru olduğunu söyleyen bir kadının TBMM koridorlarında korumalar tarafından yerlerde sürüklendiği iddiaları doğru mudur?
2- İddia doğru ise her ne sebeple olursa bir kadının korumalar tarafından yerlerde sürüklenmesi doğru mudur?
3- TBMM koridorlarında yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili yasal inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi aşamadadır?
4-  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nden sadece 1 gün sonra TBMM’de yaşanan bu durumun tekrar yaşanmaması için alınan tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir?
5-  Biri kadın 4 koruma ile ilgili olarak yapılan bir soruşturma olmuş mudur? Olmuşsa sonuçları nedir?”

    Pazartesi, 09 Aralık 2013 18:25

Bağlantılı Konular